Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Transparència municipal

La transparència suposa que les dades sobre la gestió municipal estan a l’abast de qualsevol ciutadà. La transparència exigeix que la informació siga fàcil d’entendre per a qualsevol persona sense que siga necessari tindre coneixements experts sobre un tema.

La transparència és garantia contra la corrupció i fonamental per a la participació i el bon govern.

Este apartat, anterior a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern a la Llei de Transparència, s’inspira en els índexs de transparència que determina i publica Transparència Internacional Espanya i incorpora no sols els continguts mínims que preveu la Llei i també altres de rellevància general.

Publicitat activa d’informació institucional, organitzativa i de planificació Publicitat activa d’informació de rellevància jurídica Publicitat activa d’informació econòmica, pressupostària i estadística
Publicitat activa d’informació urbanística Publicitat activa d’altra informació d'interès general. Exercici del dret d’accés a informació pública (publicitat reactiva)
Informació pública difosa per qualsevol regidor (transparència passiva)
Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal