Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Tràmits i documents - Recursos Humans

TRÀMITS

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN PROVES SELECTIVES DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT (EN PROPIETAT I BORSES DE TREBALL TEMPORAL)

      Model de sol·licitud de participació en proves selectives de personal de l’Ajuntament (en propietat i borses de treball temporal)

DOCUMENTS

      Model de sol·licitud de participació en proves selectives de personal de l’Ajuntament (en propietat i borses de treball temporal)

     Instància general

 

· ENLLAÇ A LES BASES GENERALS QUE REGULEN ELS PROCEDIMENTS DE SELECCIÓ DE PERSONAL

 

REGLAMENTS EN MATÈRIA DE PERSONAL:

     Reglament adequació procediments administratius en matèria de personal.

 

PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT):

     BOP 2011-11-11 - Plantilla de personal i RLT any 2011 - Totes les Seccions (Tots els llocs de treball).

     BOP 2013-07-22 - Modificació RLT – Secció H0 (Policia Local).

     BOP 2013-08-15 - Plantilla de personal any 2012.

     BOP 2013-12-09 - Plantilla i RLT 2014 – Totes les Seccions (Tots els llocs de treball).

     BOP 2014-02-10 - Modificació RLT – Secció J0 (Cultura i Bibloteca).

     BOP 2014-11-26 - Modificació RLT - Secció D2 (Arquitectura)

     BOP 2014-11-26 - Modificació RLT – Secció F0 (Intervenció)

     BOP 2015-03-27 – Modificació RLT - Secció D2 (Arquitectura) - Resolució al.legacions.

     BOP 2015-09-09 - Plantilla de personal any 2015.

     BOP 2015-12-18 - Plantilla de personal any 2016.

     BOP 2016-02-25 – Modificació RLT – Secció M1 (Oficis)

     BOP 2016-03-30– Modificació RLT – Secció M1 (Oficis) – Rectificació error material

     BOP 2016-05-18 – Modificació RLT – Secció M1 (Oficis) – Resolució recursos reposició

     BOP 2017-02-03 - Plantilla de personal any 2017.

 

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ:

      Modificació Oferta pública d’ocupació 2014.

      Oferta pública d’ocupació 2016.

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal