Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Licitacions

Adjudicacions i formalitzacions
DATA PUBLICACIÓ 18/08/2016
OBJECTE CONTRACTE: ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA INFANTIL VÍCTOR CALATAYUD (008-0171/2014).
DATA ADJUDICACIÓ: 8 D'AGOST DE 2016
DATA FORMALITZACIÓ: 11 D'AGOST DE 2016
ADJUDICATARI: MEGADIVER SOCIOEDUCATIVA SL
ANUNCI ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 11/08/2016
OBERTURA PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ:: CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PÚBLICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA BARRA EN LES NITS DE LES PAELLES I LES DISFRESSES DURANT LES FESTES MAJORS DE 2016.
DESCRIPCIÓ: Obertura del procediment d'adjudicació, per procediment obert, per a la instal·lació d'una barra durant les nits de les paelles i les disfresses durant les festes majors de 2016
ÚLTIM DIA PRESENTACIÓ PROPOSICIONS: 26/08/2016
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES:
logo-pdf
ANNEX I:
logo-pdf
ANNEX II:
logo-pdf
ANNEX III:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 26/05/2016
OBJECTE CONTRACTE: ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL QUIOSC UBICAT EN EL CARRER CALVARI, REPLACETA DEL TIO JULIO (065-0228/2014).
DATA ADJUDICACIÓ: 23 DE MAIG DE 2016
DATA FORMALITZACIÓ: 26 DE MAIG DE 2016
ADJUDICATARI: MARIA BEGOÑA BONONAD BO
IMPORT ADJUDICACIÓ:
1.500,00 € anuals.
RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 16/05/2016
OBERTURA PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ: CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PÚBLICA DE LA CONTRACTACIÓ DE L'ARRENDAMENT DE DOS VEHICLES PER A LA POLICIA LOCAL I EL SEU MANTENIMENT.
DESCRIPCIÓ: Obertura del procediment d'adjudicació, per procediment obert, del subministrament consistent en l'arrendament de dos vehicles per a la Policia Local i el seu manteniment.
ÚLTIM DIA PRESENTACIÓ PROPOSICIONS: FINS AL 31 DE MAIG DE 2016.
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES:
logo-pdf
PLEC CLÀUSULES TÈCNIQUES:
logo-pdf
ANUNCI BOP :
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 16/05/2016
OBERTURA PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ: CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PÚBLICA DE LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOLA INFANTIL VÍCTOR CALATAYUD.
DESCRIPCIÓ: Obertura del procediment obert d'adjudicació de la concessió del servei de l'Escola Infantil Víctor Calatayud.
ÚLTIM DIA PRESENTACIÓ PROPOSICIONS: FINS AL 16 DE JUNY DE 2016.
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES:
logo-pdf
PLEC CLÀUSULES TÈCNIQUES:
logo-pdf
ANUNCI BOP :
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 19/04/2016
OBERTURA PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ: OBERTURA DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A FAMÍLIES AMB MENORS EN SITUACIÓ DE RISC I MENORS AMB MESURES JURÍDIQUES DE PROTECCIÓ (SEAFI).
DESCRIPCIÓ: OBERTURA del procediment obert per a l'adjudicació de la contractació del servei especialitzat d'atenció a famílies amb menors en situació de risc i menors amb mesures jurídiques de protecció (SEAFI). ÚLTIM DIA PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: 4 DE MAIG DE 2016.
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES:
logo-pdf
PLEC CLÀUSULES TÈCNIQUES:
logo-pdf
ANUNCI BOP :
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 19/04/2016
OBERTURA PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ: CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PÚBLICA SOBRE LA CONTRACTACIÓ DE L'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIAL.
DESCRIPCIÓ: Contractació de l'assegurança de responsabilitat civil patrimonial del 01/06/2016 al 31/05/2018 (prorrogable 2 anys més)
ÚLTIM DIA PRESENTACIÓ PROPOSICIONS: Fins al 9 de maig de 2016
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES:
logo-pdf
PLEC CLÀUSULES TÈCNIQUES:
logo-pdf
EDICTE DOCV:
logo-pdf
ANNEX I:
logo-pdf
ANNEX II:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 08-04/2016
OBERTURA PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ: CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PÚBLICA SOBRE EL PLA D'APROFITAMENTS FORESTALS SECUNDARIS.
DESCRIPCIÓ: Pla d'aprofitament forestal secundari de caça per a la forest núm. 132, les Creus-l'Ombria
ÚLTIM DIA PRESENTACIÓ PROPOSICIONS: Fins al 25 d'abril de 2016
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES:
logo-pdf
EDICTE DOCV:
logo-pdf
ANNEX I:
logo-pdf
ANNEX II:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 07/03/2016
OBJECTE CONTRACTE: CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PÚBLICA PER A LA CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC UBICAT EN EL CARRER CALVARI, PLAÇA DEL TIO JULIO.
DESCRIPCIÓ: Concessió de l'ús privatiu del quiosc ubicat en el carrer Calvari, en la plaça del tio Julio
ÚLTIM DIA PRESENTACIÓ PROPOSICIONS: Fins el 18 d'abril (30 dies a comptar des de la publicació al BOP)
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES:
logo-pdf
EDICTE BOP:
logo-pdf
ANNEX I:
logo-pdf
ANNEX II:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 05/02/2016
OBJECTE CONTRACTE: ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ACTUALITZACIÓ I CONSERVACIÓ DEL CADASTRE (008-01882014).
DATA ADJUDICACIÓ: 10 DE JUNY DE 2015
DATA FORMALITZACIÓ: 24 DE JUNY DE 2015
ADJUDICATARI: OFITEC S.COOP.V.LTDA
IMPORT ADJUDICACIÓ: 13.803,75 € anuals, IVA exclòs.
ANUNCI ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 05/02/2016
OBJECTE CONTRACTE: ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI URBÀ PER AL NUCLI URBÀ I NUCLI PLATJA DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA. (008-00242015).
DATA ADJUDICACIÓ: 24 DE NOVEMBRE DE 2015
DATA FORMALITZACIÓ: 30 DE NOVEMBRE DE 2015
ADJUDICATARI: NOVATILU SLU
IMPORT ADJUDICACIÓ: 18.845,00 €, IVA exclòs.
ANUNCI ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 02/02/2016
OBJECTE CONTRACTE: ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL PROGRAMA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ. (008-0120/2015).
DATA ADJUDICACIÓ: 3 DE DESEMBRE DE 2015
DATA FORMALITZACIÓ: 23 DE DESEMBRE DE 2015
ADJUDICATARI: GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU
IMPORT ADJUDICACIÓ: 56.900,00 €, IVA exclòs.
ANUNCI ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 01/02/2016
OBJECTE CONTRACTE: ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA MILLORA ORDENACIÓ TRÀNSIT I ESTACIONAMENT. (008-0114/2015).
DATA ADJUDICACIÓ: 14 DE DESEMBRE DE 2015
DATA FORMALITZACIÓ: 4 DE GENER DE 2016
ADJUDICATARI: GARBIALDI SA
IMPORT ADJUDICACIÓ: 103.305,78 €, IVA exclòs.
ANUNCI ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 29/01/2016
OBJECTE CONTRACTE: ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA REPOSICIÓ CLAVEGUERAM PASSEIG PAÍS VALENCIÀ I CARRER SANT PERE. (008-0116/2015).
DATA ADJUDICACIÓ: 4 DE DESEMBRE DE 2015
DATA FORMALITZACIÓ: 30 DE DESEMBRE DE 2015
ADJUDICATARI: GERMANS TAMARIT SCV
IMPORT ADJUDICACIÓ: 83.318,18 €, IVA exclòs.
ANUNCI ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 20/01/2016
OBJECTE CONTRACTE: ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA PROJECTE DE NATURALITZACIO DEL LLAC DE LA GOLETA. (008-0110/2015).
DATA ADJUDICACIÓ: 1 DE DESEMBRE DE 2015
DATA FORMALITZACIÓ: 28 DE DESEMBRE DE 2015
ADJUDICATARI: HEDRA ENGINYERIA AGRICOLA, JARDINERIA I PAISSATGISME SL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 73.188,00 €, IVA exclòs.
ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
ANUNCI ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 18/01/2016
OBJECTE CONTRACTE: FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UNA MINI-EXCAVADORA USADA PER ALS SERVEIS AGRARIS (EXP. 008-0125/2015).
DATA FORMALITZACIÓ: 1 DE DESEMBRE DE 2015
ADJUDICATARI: L Benítez Maquinaria SL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 46.000,00 €, IVA exclòs.
ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 15/12/2015
OBJECTE CONTRACTE: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UNA MINIEXCAVADORA USADA PER ALS SERVEIS AGRARIS (EXP. 008-0125/2015).
DATA ADJUDICACIÓ: 27 DE NOVEMBRE DE 2015
ADJUDICATARI: L Benítez Maquinaria SL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 46.000,00 €, IVA exclòs.
ANUNCI ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 17/11/2015
CONTRACTE: ANUNCI SOBRE CELEBRACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UNA MINIEXCAVADORA USADA.
DIA I HORA MESA CONTRACTACIÓ: DIVENDRES, 20 DE NOVEMBRE DE 2015, A LES 12:00 HORES
LLOC MESA CONTRACTACIÓ: SALA DE COMISSIONS.
ANUNCI:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 11/11/2015
CONTRACTE: ANUNCI SOBRE CELEBRACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTALACIÓ DE MOBILIARI URBÀ
DIA I HORA MESA CONTRACTACIÓ: DIVENDRES, 13 DE NOVEMBRE DE 2015, A LES 12:00 HORES
LLOC MESA CONTRACTACIÓ: SALA DE COMISSIONS.
ANUNCI:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 09/11/2015
OBJECTE CONTRACTE: FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOCS EN PARCS I JARDINS PER AL NUCLI URBÀ I NUCLI PLATJA DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA I GOLETA, I CREACIÓ ZONA ENJARDINADA: ZONA PÚBLICA C/ PACO VALIENTE - C/ NA VIOLANT D'HONGRIA (EXP. 008-0025/2015).
DATA FORMALITZACIÓ: 16 D'OCTUBRE DE 2015
ADJUDICATARI: MOBIPARK SL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 24.268,67 €, IVA exclòs.
ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 13/10/2015
OBJECTE CONTRACTE: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOCS EN PARCS I JARDINS PER AL NUCLI URBÀ I NUCLI PLATJA DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA I GOLETA, I CREACIÓ ZONA ENJARDINADA: ZONA PÚBLICA C/ PACO VALIENTE - C/ NA VIOLANT D'HONGRIA (EXP. 008-0025/2015).
DATA ADJUDICACIÓ: 28 DE SETEMBRE DE 2015
ADJUDICATARI: MOBIPARK SL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 24.268,67 €, IVA exclòs.
ANUNCI ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 27/08/2015
OBJECTE CONTRACTE: ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOLA INFANTIL VÍCTOR CALATAYUD (EXP. 008-0071/2015).
DATA ADJUDICACIÓ: 24 D'AGOST DE 2015
ADJUDICATARI: SONIA ESCRIHUELA MELÓ
TARIFES D'ADJUDICACIÓ:

a) Tarifa mensual escolaritat:

de 1 a 2 anys: 179,10 €.

de 2 a 3 anys: 150,30 €.

b) Tarifa concepte matrícula: 90,00 €.

c) Tarifa serveis complementaris: 0,80 €/hora

d) Tarifa concepte servei especial mes juliol: 90,00 €.

RESOLUCIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 14/08/2015
OBJECTE CONTRACTE: FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN L'ARRENDAMENT, SENSE OPCIÓ DE COMPRA, DE L'EQUIPAMENT INFORMÀTIC DE LA UNITAT CENTRAL I EL SEU MANTENIMENT (EXP. 008-0021/2015).
DATA FORMALITZACIÓ: 16 DE JUNY DE 2015
ADJUDICATARI: NUNSYS SL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 6.999,50 €, IVA exclòs.
ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 14/08/2015
OBJECTE CONTRACTE: SUBMINISTRAMENT PROJECTORS LED PER AL PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL (EXP. 008-0037/2015).
DATA ADJUDICACIÓ: 2 DE JULIOL DE 2015.
DATA FORMALITZACIÓ: 20 DE JULIOL DE 2015.
ADJUDICATARI: UTE INGENIO, GESTIÓN Y TÉCNICA SL y ACTEMED OPTIM SL.
IMPORT ADJUDICACIÓ: 43.056,00 €
ANUNCI ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 06/08/2015
OBERTURA PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ: OBERTURA DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA BARRA PER A LA NIT DE LES PAELLES EN LES FESTES MAJORS 2015.
DESCRIPCIÓ: Autorització per a instal·lar una barra per a venda de begudes per a la nit de les paelles durant les festes majors de 2015.
ÚLTIM DIA PRESENTACIÓ PROPOSICIONS:  25-8-2015
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES:
logo-pdf
EDICTE BOP:
logo-pdf
ANNEX I:
logo-pdf
ANNEX II:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 04/08/2015
CONTRACTE: ANUNCI SOBRE CELEBRACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOLA INFANTIL, PER AL CURS 2015-2016.
DIA I HORA MESA CONTRACTACIÓ: DIJOUS, 6 D'AGOST DE 2015, A LES 12:00 HORES
LLOC MESA CONTRACTACIÓ: SALA DE COMISSIONS
ANUNCI:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 23/07/2015
CONTRACTE: ANUNCI SOBRE CELEBRACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN LA INVERSIÓ EN PARCS I JARDINS
DIA I HORA MESA CONTRACTACIÓ: DILLUNS, 27 DE JULIOL DE 2015, A LES 10:15 HORES
LLOC MESA CONTRACTACIÓ: SALA DE COMISSIONS
ANUNCI:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 17/07/2015
CONTRACTE: ANUNCI SOBRE CELEBRACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOLA INFANTIL, PER AL CURS 2015-2016.
DIA I HORA MESA CONTRACTACIÓ: DIMECRES, 22 DE JULIOL DE 2015, A LES 12:00 HORES
LLOC MESA CONTRACTACIÓ: SALA DE COMISSIONS
ANUNCI:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 04/06/2015
CONTRACTE: ANUNCI SOBRE CELEBRACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PROJECTORS LED.
HORA MESA CONTRACTACIÓ: 09:30 HORES
LLOC MESA CONTRACTACIÓ: SALA DE COMISSIONS
ANUNCI:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 02/06/2015
CONTRACTE: FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE MESURES CORRECTORES PER A RESOLDRE LA INUNDABILITAT DE LA ZONA SUD DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA (EXP. 008-0165/2014).
DATA FORMALITZACIÓ: 22 DE MAIG DE 2015
ADJUDICATARI: SIETE ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA SL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 53.160,00 €, IVA exclòs.
ANUNCI:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 01/06/2015
ANUNCI: ANUNCI SOBRE DATA I LLOC D'OBERTURA DELS SOBRES A (PROPOSICIÓ TECNICOECONÒMICA), DEL SUBMINISTRAMENT DE PROJECTORS LED.
HORA MESA CONTRACTACIÓ: 10:00 HORES
LLOC MESA CONTRACTACIÓ: SALA DE COMISSIONS
ANUNCI:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 29/05/2015
OBJECTE CONTRACTE: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN L'ARRENDAMENT, SENSE OPCIÓ DE COMPRA, DE L'EQUIPAMENT INFORMÀTIC DE LA UNITAT CENTRAL I EL SEU MANTENIMENT (EXP. 008-0021/2015).
DATA ADJUDICACIÓ: 27 DE MAIG DE 2015
ADJUDICATARI: NUNSYS SL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 6.999,50 €, IVA exclòs.
DECRET ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 14/05/2015
OBJECTE CONTRACTE: FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE L'OBRA REPARACIÓ EDIFICI CLAUSTRE I JARDÍ DE LES CENDRES. CEMENTERI MUNICIPAL (EXP. 008-0042/2014).
DATA FORMALITZACIÓ: 30 D'ABRIL DE 2015
ADJUDICATARI: CONSTRUCCIONES FELFRELL SL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 81.757.64 €, IVA exclòs.
ANUNCI:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 14/05/2015
OBJECTE CONTRACTE: FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE PLAGUES (EXP. 008-0167/2011).
DATA FORMALITZACIÓ: 31 DE MARÇ DE 2015
ADJUDICATARI: LOT 1 - José Ramón Ortuño Molins
LOT 2 - COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS LEVANTE SL
IMPORT ADJUDICACIÓ: LOT 1 - 9.800,00 €, IVA exclòs.
LOT 2 - 3.083,30 €, IVA exclòs.
ANUNCI:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 05/05/2015
OBJECTE CONTRACTE: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE MESURES CORRECTORES PER A RESOLDRE LA INUNDABILITAT DE LA ZONA SUD DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA (EXP. 008-0165/2014).
DATA ADJUDICACIÓ: 24 D'ABRIL DE 2015
ADJUDICATARI: SIETE ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA SL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 53.160,00 €, IVA exclòs.
DECRET ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 21/04/2015
ANUNCI: ANUNCI SOBRE DATA I LLOC D'OBERTURA DELS SOBRES A (PROPOSICIÓ ECONÒMICA), DEL SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN L'ARRENDAMENT, SENSE OPCIÓ DE COMPRA, DE L'EQUIPAMENT INFORMÀTIC DE LA UNITAT CENTRAL I EL SEU MANTENIMENT.
DATA MESA CONTRACTACIÓ: 23 D'ABRIL DE 2015
HORA MESA CONTRACTACIÓ: 13:00 HORES
LLOC MESA CONTRACTACIÓ: SALA DE COMISSIONS
ANUNCI:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 09/04/2015
OBJECTE CONTRACTE: ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE PLAGUES (EXP. 008-0167/2011).
DATA ADJUDICACIÓ: 26 DE MARÇ DE 2015
ADJUDICATARI: LOT 1 - José Ramón Ortuño Molins
LOT 2 - COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS LEVANTE SL
IMPORT ADJUDICACIÓ: LOT 1 - 9.800,00 €, IVA exclòs.
LOT 2 - 3.083,30 €, IVA exclòs.
DECRET ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 09/04/2015
OBJECTE CONTRACTE: ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE L'OBRA REPARACIÓ EDIFICI CLAUSTRE I JARDÍ DE LES CENDRES. CEMENTERI MUNICIPAL (EXP. 008-0042/2014).
DATA ADJUDICACIÓ: 7 D'ABRIL DE 2015
ADJUDICATARI: CONSTRUCCIONES FELFRELL SL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 81.757.64 €, IVA exclòs.
DECRET ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 01/04/2015
OBJECTE CONTRACTE: FORMALITZACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL CONTRACTE DE SERVEIS POSTALS (EXP. 008-0061/2012).
DATA FORMALITZACIÓ: 27 DE FEBRER DE 2015
ADJUDICATARI:

LOT 1 - UNIPOST SA

 

LOT 2 - SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA

IMPORT ADJUDICACIÓ:

LOT 1: Percentatge de baixa únic de vint-i-cinc unitats i zero centèsimes (25,00 %) al quadre de preus unitaris detallats en l'annex II del Plec de prescripcions tècniques particulars.

 

LOT 2: Percentatge de baixa únic de deu unitats i zero centèsimes (10,00 %) al quadre de preus unitaris detallats en l'annex II del Plec de prescripcions tècniques particulars.

ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 10/02/2015
OBJECTE CONTRACTE: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS POSTALS. (EXP. 008-061/2012).
DATA ADJUDICACIÓ: 2 DE FEBRER DE 2015
ADJUDICATARI:

LOT 1 - UNIPOST SA

 

LOT 2 - SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA

IMPORT ADJUDICACIÓ:

LOT 1 - Rebaixa percentual del 25%

 

LOT 2 - Rebaixa percentual del 10%

DECRET ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 5/03/2015
ANUNCI: ANUNCI SOBRE DATA I LLOC D'OBERTURA DELS SOBRES A (OFERTA ECONÒMICA), DEL SERVEI CONTROL PLAGUES.
DATA MESA CONTRACTACIÓ: 11 DE MARÇ DE 2015.
HORA MESA CONTRACTACIÓ: 11:30 HORES
LLOC MESA CONTRACTACIÓ: SALA DE COMISSIONS
ANUNCI:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 12/02/2015
OBJECTE CONTRACTE: FORMALITZACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL CONTRACTE DEL SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A FAMÍLIES AMB MENORS EN SITUACIÓ DE RISC I MENORS AMB MESURES JURÍDIQUES DE PROTECCIÓ (SEAFI). (EXP. 008-0168/2014).
DATA FORMALITZACIÓ: 29 DE DESEMBRE DE 2014
ADJUDICATARI: FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 53.862,96 €, IVA exclòs.
ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 11/02/2015
OBJECTE CONTRACTE: FORMALITZACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE DIVERSOS SISTEMES DE GESTIÓ PER AL PÀRQUING MUNICIPAL (EXP. 008-0136/2014).
DATA FORMALITZACIÓ: 11 DE FEBRER DE 2015
ADJUDICATARI: BURGUET SISTEMAS SL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 38.100,00 €, IVA exclòs.
ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 10/02/2015
OBJECTE CONTRACTE: FORMALITZACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA. (EXP. 008-0141/2013).
DATA FORMALITZACIÓ: 16 DE GENER DE 2015
ADJUDICATARI: WHEEL LIFT SL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 16.000,00 euros (IVA exclòs).
ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 09/02/2015
OBJECTE CONTRACTE: ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL CONTRACTE DEL SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A FAMÍLIES AMB MENORS EN SITUACIÓ DE RISC I MENORS AMB MESURES JURÍDIQUES DE PROTECCIÓ (SEAFI). EXP. 008-0168/2014.
DATA ADJUDICACIÓ: 15 DE DESEMBRE DE 2014
ADJUDICATARI: FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 53.862,96 €, IVA exclòs.
DECRET ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 09/02/2015
OBJECTE CONTRACTE: ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA.(EXP. 008-0141/2013).
DATA ADJUDICACIÓ: 26 DE DESEMBRE DE 2014
ADJUDICATARI: WHEEL LIFT SL
IMPORT ADJUDICACIÓ: Rebaixa percentual del 20 per cent.
DECRET ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 06/02/2015
OBJECTE CONTRACTE: ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE DIVERSOS SISTEMES DE GESTIÓ PER AL PÀRQUING MUNICIPAL (EXP. 008-0136/2014).
DATA ADJUDICACIÓ: 6 DE FEBRER DE 2015
ADJUDICATARI: BURGUET SISTEMAS SL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 38.100,00 €, IVA exclòs.
DECRET ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 5/12/2014
ANUNCI: ANUNCI SOBRE DATA I LLOC D'OBERTURA DELS SOBRES C (MILLORA), DEL SUBMINISTRAMENT DE DIVERSOS SISTEMES DE GESTIÓ PER AL PÀRQUING MUNICIPAL.
DATA MESA CONTRACTACIÓ:

10 DE DESEMBRE DE 2014.

HORA MESA CONTRACTACIÓ: 09:30 HORES
LLOC MESA CONTRACTACIÓ: SALA DE COMISSIONS
ANUNCI:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 26/11/2014
ANUNCI: ANUNCI SOBRE DATA I LLOC D'OBERTURA DELS SOBRES NUM. 3, OFERTA ECONÒMICA, DEL CONTRACTE DE SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A FAMÍLIES AMB MENORS EN SITUACIÓ DE RISC I MENORS AMB MESURES JURÍDIQUES DE PROTECCIÓ (SEAFI).
DATA MESA CONTRACTACIÓ:

27 DE NOVEMBRE DE 2014.

HORA MESA CONTRACTACIÓ: 12:30 HORES
LLOC MESA CONTRACTACIÓ: SALA DE COMISSIONS
ANUNCI:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 14/11/2014
CONTRACTE: FORMALITZACIO DEL CONTRACTE DE L'OBRA REHABILITACIÓ I ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PISCINA MUNICIPAL (PPOS 2014-15).
DATA FORMALITZACIÓ:

14 DE NOVEMBRE DE 2014.

ADJUDICATARI: CONSTRUCCIONES ESTRUCH, SL
IMPORT ADJUDICACIÓ:
(període 16-06-2014/15-09-2015)
172.430,00 €, IVA exclòs.
ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 27/10/2014
OBJECTE CONTRACTE: ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE L'OBRA REHABILITACIÓ I ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PISCINA MUNICIPAL (PPOS 2014-15) (EXP. 008-0188/2013).
DATA ADJUDICACIÓ:

27 D'OCTUBRE DE 2014

ADJUDICATARI: CONSTRUCCIONES ESTRUCH, SL
IMPORT ADJUDICACIÓ:
(període 16-06-2014/15-09-2015)
172.430,00 €, IVA exclòs.
DECRET ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 10/10/2014
OBERTURA PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ: OBERTURA DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS.
DESCRIPCIÓ:

OBERTURA del procediment obert per a l'adjudicació de la contractació dels serveis postals. ÚLTIM DIA PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: 27 D'OCTUBRE DE 2014.

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
logo-pdf
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
logo-pdf
EDICTE BOP
logo-pdf
 
Adjudicacions i formalitzacions
DATA PUBLICACIÓ 24/10/2014
FORMALITZACIÓ : FORMALITZACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT A L'AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA.
DATA FORMALITZACIÓ:

26/09/2014

ADJUDICATARI: SOLRED, S.A.
IMPORT ADJUDICACIÓ: Pel preu, IVA exclòs, del combustible de l'assortidor en el moment del subministrament, amb el descompte que seguidament s'expressa: - Gasolina per a vehicles i maquinària: 4,00 cèntims d'euro. - Gasoil per a vehicles i maquinària: 4,00 cèntims d'euro. Sobre el preu resultant s'aplicarà l'IVA corresponent.
ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 10/10/2014
OBERTURA PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ: OBERTURA DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS.
DESCRIPCIÓ:

OBERTURA del procediment obert per a l'adjudicació de la contractació dels serveis postals. ÚLTIM DIA PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: 27 D'OCTUBRE DE 2014.

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
logo-pdf
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
logo-pdf
EDICTE BOP
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 05/09/2014
ADJUDICACIÓ : ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE L'AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIÓ BARRA EN LA NIT DE LES PAELLES EN LES FESTES MAJORS 2014. (EXP. 008-0025/2014).
DATA ADJUDICACIÓ:

05 DE SETEMBRE DE 2014

ADJUDICATARI: DAVID GARCIA MARTI
IMPORT ADJUDICACIÓ: 1.011,00 €, IVA exclòs.
RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ :
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 05/09/2014
ADJUDICACIÓ : ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT A L'AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA.
DATA ADJUDICACIÓ:

01/09/2014

ADJUDICATARI: SOLRED, S.A.
IMPORT ADJUDICACIÓ:

Pel preu, IVA exclòs, del combustible de l'assortidor en el moment del subministrament, amb el descompte que seguidament s'expressa:

- Gasolina per a vehicles i maquinària: 4,00 cèntims d'euro

- Gasoil per a vehicles i maquinària: 4,00 cèntims d'euro

Sobre el preu resultant s'aplicarà l'IVA corresponent.

DECRET ADJUDICACIÓ :
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 25/07/2014
OBERTURA PROCEDIMENT AUTORITZACIÓ : OBERTURA PROCEDIMENT AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIÓ BARRA EN LA NIT DE LES PAELLES EN LES FESTES MAJORS 2014.
DESCRIPCIÓ :

PUBLICACIÓ BOP DIA 25 DE JULIOL DE 2014.
OBERTURA procediment per a l'autorització de la instal·lació d'una barra en la nit de les paelles durant les festes majors.
ÚLTIM DIA PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: 11 D'AGOST DE 2014.

EDICTE BOP:
logo-pdf
PLEC ADMINISTRATIVES:
logo-pdf
ANNEX 1:
logo-pdf
ANNEX 2:
logo-pdf
ANNEX 3:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 04/07/2014
CONTRACTE: FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SALVAMENT, SOCORRISME I ABALISAMENT EN LES PLATGES DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA.
DATA FORMALITZACIÓ:

2 DE JULIOL DE 2014.

ADJUDICATARI:

VALENCIANA DEL DEPORTE Y SALUD, SL

IMPORT ADJUDICACIÓ:

271.872,33 €, IVA exclòs.

ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 04/07/2014
OBERTURA PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ: OBERTURA DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT.
DESCRIPCIÓ:

OBERTURA del procediment obert de l'adjudicació del subministrament de carburant. ÚLTIM DIA PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: 21 DE JULIOL DE 2014.

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES:

logo-pdf

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES:

logo-pdf

EDICTE BOP:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 16/06/2014
OBJECTE CONTRACTE: ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE SALVAMENT, SOCORRISME I ABALISAMENT (EXP. 008-0025/2014).
DATA ADJUDICACIÓ:

13 DE JUNY DE 2014

ADJUDICATARI:

VALENCIANA DEL DEPORTE Y SALUD, SLU

IMPORT ADJUDICACIÓ:
(període 16-06-2014/15-09-2015)

271.872,33 €, IVA exclòs.

DECRET ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
INFORME TÈCNIC:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 04/06/2014
ANUNCI: ANUNCI SOBRE DATA I LLOC D'OBERTURA DELS SOBRES A, OFERTA ECONÒMICA, DEL CONTRACTE DE SERVEI DE SALVAMENT, SOCORRISME I ABALISAMENT DE LES PLATGES DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA.
DATA MESA CONTRACTACIÓ:

9 DE JUNY DE 2014

HORA MESA CONTRACTACIÓ:

9:15 HORES

LLOC MESA CONTRACTACIÓ:

SALÓ DE PLENS.

ANUNCI:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 21/05/2014
CONTRACTE: FORMALITZACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN L'ARRENDAMENT, SENSE OPCIÓ DE COMPRA, DE DOS VEHICLES (HÍBRIDS) PER A LA POLICIA LOCAL I EL SEU MANTENIMENT (EXP. 008-0190/2013).
DATA FORMALITZACIÓ:

19 DE MAIG DE 2014.

ADJUDICATARI:
BANCO SANTANDER, SA
IMPORT ADJUDICACIÓ:
1.485,59 € mensuals, IVA exclòs.
ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 24/04/2014
OBERTURA PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ: OBERTURA DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SALVAMENT, SOCORRISME I ABALISAMENT DE LES PLATGES DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA.
DESCRIPCIÓ:

OBERTURA del procediment obert de l'adjudicació del servei de salvament, socorrisme i abalisament de les platges de Tavernes de la Valldigna. ÚLTIM DIA PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: 9 DE MAIG DE 2014.

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
logo-pdf
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
logo-pdf
EDICTE BOP:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 24/04/2014
OBJECTE CONTRACTE: ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN L'ARRENDAMENT, SENSE OPCIÓ DE COMPRA, DE DOS VEHICLES (HÍBRIDS) PER A LA POLICIA LOCAL I EL SEU MANTENIMENT (EXP. 008-0190/2013).
DATA ADJUDICACIÓ:

23 D'ABRIL DE 2014.

ADJUDICATARI: BANCO SANTANDER, SA
IMPORT ADJUDICACIÓ: 1.485,59 € mensuals, IVA exclòs.
DECRET ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 14/04/2014
OBERTURA PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ: : OBERTURA DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE PARADES DEL MERCAT MUNICIPAL.
DESCRIPCIÓ:

OBERTURA del procediment obert de l'adjudicació de parades del mercat municipal. ÚLTIM DIA PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: 21 DE MAIG DE 2014.

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES:
logo-pdf
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
logo-pdf
EDICTE BOP :
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 06/03/2014
PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ: : NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.
DESCRIPCIÓ:

TREBALLS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA NOVA ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS D'ESTE MUNICIPI.

DATA FORMALITZACIÓ: 4 DE MARÇ DE 2014.
ADJUDICATARI: ABAKAL INGENIEROS CONSULTORES, SL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 43.050 €, IVA exclòs.
ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 28/02/2014
OBERTURA PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ: : OBERTURA DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES DE LA POLICIA LOCAL.
DESCRIPCIÓ:

OBERTURA per al subministrament de l'arrendament, sense opció de compra, i del manteniment de dos vehicles per a la Policia Local.
ÚLTIM DIA PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: 14 DE MARÇ DE 2014.

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
logo-pdf
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
logo-pdf
EDICTE BOP
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 20/02/2014
PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ : ADJUDICACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PARCEL·LA EQ-1 DEL SECTOR 12.
DATA ADJUDICACIÓ:

15 DE NOVEMBRE DE 2013.

ADJUDICATARI: FACTORIA PADEL INDOOR SL.
IMPORT ADJUDICACIÓ: 3.020 €. Per a un període de 2 anys..
FORMALITZACIÓ ADJUDICACIÓ
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 20/02/2014
PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ : ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE DE LLOGUER PER A INSTAL·LAR-HI LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL.
DATA ADJUDICACIÓ:

10 DE GENER DE 2014.

ADJUDICATARI: Maria Dolores Royo Pérez, Federico Giner Grau i Maria Josefa Alberola Hernández.
IMPORT ADJUDICACIÓ: 162.000 €, IVA exclòs. Per a un període de 5 anys.
FORMALITZACIÓ ADJUDICACIÓ
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 19/02/2014
OBJECTE DEL CONTRACTE : TREBALLS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ DE LA NOVA ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS D’ESTE MUNICIPI.
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ:

NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.

ADJUDICATARI: ABAKAL INGENIEROS CONSULTORES, SL
DATA ADJUDICACIÓ: 10 de febrer de 2014
IMPORT ADJUDICACIÓ: 43.050 € (IVA EXCLÒS)
EDICTE PUBLICACIÓ ADJUDICACIÓ
logo-pdf
EDICTO PUBLICACIÓN ADJUDICACIÓN
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 26/12/2013
 ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ : ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A FAMÍLIES AMB MENORS EN SITUACIÓ DE RISC I MENORS AMB MESURES JURÍDIQUES DE PROTECCIÓ (SEAFI).
DATA ADJUDICACIÓ/FORMALITZACIÓ:

19 de desembre de 2013 / 26 de desembre de 2013.

ADJUDICATARI: FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 53.862,96 euros, IVA exclòs.
ANUNCI FORMALITZACIÓ
logo-pdf
DECRET ADJUDICACIÓ
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 20/11/2013
 PROCEDIMENT FORMALITZACIÓ : FORMALITZACIÓ DE L'OBRA PAVIMENTACIÓ DIVERSOS CARRERS URBANITZACIÓ LA SARDINA.
DATA FORMALITZACIÓ:

18 de novembre de 2013.

ADJUDICATARI: ESBAF SL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 72.456,30 €, IVA exclòs
ANUNCI
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 5/11/2013
 PROCEDIMENT FORMALITZACIÓ : FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE L'OBRA REURBANITZACIÓ DE LA REPLACETA DEL TIO JULIO. CARRER CALVARI (PPOS 2013/504).
DATA FORMALITZACIÓ:

4 de novembre de 2013.

ADJUDICATARI: CONSTRUCCIONES FELFRELL, SL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 87.213,20 €, IVA excl
ANUNCI
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 30/10/2013
 PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ : ADJUDICACIÓ DE L'OBRA PAVIMENTACIÓ DIVERSOS CARRERS URBANITZACIÓ LA SARDINA.
DATA ADJUDICACIÓ:

25 d'octubre de 2013.

ADJUDICATARI: ESBAF SL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 72.456,30 €, IVA exclòs.
DECRET D'ADJUDICACIÓ LA SARDINA
logo-pdf
DECRET D'ADJUDICACIÓ PPOS 2013
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 18/10/2013
 PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ : ADJUDICACIÓ DE L'OBRA REURBANITZACIÓ DE LA REPLACETA DEL TIO JULIO. CARRER CALVARI (PPOS 2013/504).
DATA ADJUDICACIÓ:

15 d'octubre de 2013.

ADJUDICATARI: CONSTRUCCIONES FELFRELL, SL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 87.213,20 €, IVA exclòs.
DECRET D'ADJUDICACIÓ
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 01/07/2013
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ : ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT A L'AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA.
DATA ADJUDICACIÓ/FORMALITZACIÓ:

12 de juny de 2013 / 1 de juliol de 2013

ADJUDICATARI: SOLRED, SA
IMPORT ADJUDICACIÓ: Preu del combustible del sortidor en el moment del subministrament amb el descompte del 3,5 cèntims, IVA exclòs.
DECRET ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 28/06/2013
FORMALITZACIÓ : FORMALITZACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN L'ARRENDAMENT, SENSE OPCIÓ DE COMPRA, DE DOS VEHICLES PER A LA POLICIA LOCAL I EL SEU MANTENIMENT.
DATA FORMALITZACIÓ:

21 de maig de 2013

ADJUDICATARI: ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA
IMPORT ADJUDICACIÓ: 2.641,98 euros mensuals, IVA exclòs.
ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 28/06/2013
FORMALITZACIÓ : FORMALITZACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT DOS POSTES SANITÀRIES.
DATA FORMALITZACIÓ:

27 de maig de 2013

ADJUDICATARI: BEACH TROTTERS, SAL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 33.243,00 euros, IVA exclòs.
 
DATA PUBLICACIÓ 07/06/2013
FORMALITZACIÓ : FORMALITZACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT PASSAREL·LES DE FUSTA PER A LA ZONA D'ARENA DE LA PLATJA.
DATA FORMALITZACIÓ : 31 de maig de 2013.
ADJUDICATARI: BARRET-FUSTA, SAL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 19.320,00 euros, IVA exclòs.
ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 02/05/2013
FORMALITZACIÓ: FORMALITZACIÓ PERRUQUERIA DE LA LLAR DELS JUBILATS.
DATA FORMALITZACIÓ: 2 de maig de 2013.
ADJUDICATARI: CARMEN MARTÍNEZ COLLIGA
CÀNON ANUAL: 1.250,00 euros.
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 02/05/2013
FORMALITZACIÓ: FORMALITZACIÓ OBRA CONSTRUCCIÓ 94 NÍNXOLS EN EL CEMENTERI MUNICIPAL.
DATA FORMALITZACIÓ: 2 de maig de 2013.
ADJUDICATARI: GERMANS TAMARIT, SCV.
IMPORT ADJUDICACIÓ: 64.727,99 €, IVA exclòs.
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 03/04/2013
FORMALITZACIÓ CONTRACTE: FORMALITZACIÓ CONTRACTE BAR DE LA LLAR DELS JUBILATS
DATA FORMALITZACIÓ 3 d'abril de 2013
ADJUDICATARI KEVIN GIL ZARZOSO.
CÀNON ANUAL 2.366,80 euros.
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 10/01/2013
ANUNCI FORMALITZACIÓ : FORMALITZACIÓ SERVEI ESPECIALITZAT ATENCIÓ A FAMÍLIES AMB MENORS (SEAFI).
DATA FORMALITZACIÓ : 31 de desembre de 2012.
ADJUDICATARI: FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
IMPORT ADJUDICACIÓ: 55.262,96 €, IVA exclòs.
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 28/12/2012
ANUNCI FORMALITZACIÓ: FORMALITZACIÓ CONTRACTE OBRA REURBANITZACIÓ ENTORN ESCOLA INFANTIL LA SARDINA.
DATA ADJUDICACIÓ: 27 de desembre de 2012.
ADJUDICATARI: CONSTRUCCIONS ESTRUCH, SL.
IMPORT ADJUDICACIÓ: 163.636,36 €, IVA exclòs.
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 19/12/2012
ANUNCI FORMALITZACIÓ: FORMALITZACIÓ SERVEI REVISIONS OFICIALS INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES MITJANA-BAIXA TENSIÓ LOCALS MUN.
DATA: 30 de novembre de 2012
ADJUDICATARI: ELDUVAL, SA.
IMPORT ADJUDICACIÓ: 13.644,07 €, IVA exclòs.
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 16/11/2012
FORMALITZACIÓ: FORMALITZACIÓ OBRA REURBANITZACIÓ CARRER SANTA MARIA I VOLTANTS (PPOS 2012/338)
DATA DE FORMALITZACIÓ: 16 de novembre de 2012.
ADJUDICATARI: CONSTRUCCIONS FELFRELL, SL.
IMPORT ADJUDICACIÓ: 80.923,55 €, IVA exclòs.
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 11/9/2012
FORMALITZACIÓ CONTRACTE: FORMALITZACIÓ CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I DIPÒSIT D'ANIMALS ABANDONATS DE TAVERNES
DATA DE FORMALITZACIÓ: 3 de setembre de 2012.
ADJUDICATARI: GOSSOS D'ALPE, SCL.
IMPORT ADJUDICACIÓ: 5.700,00 €, IVA exclòs
ANUNCI FORMALITZACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 7/9/2012
FORMALITZACIÓ CONTRACTE OBRA: FORMALITZACIÓ CONTRACTE OBRA: CENTRE EDUCATIU I ESCOLA INFANTIL (PLA PIP)
DATA DE FORMALITZACIÓ: 6 de setembre de 2012.
ADJUDICATARI: PROYME ALGINET, S.L.
IMPORT ADJUDICACIÓ: 621.071,23 € (IVA exclòs).
DECRET D'ADJUDICACIÓ:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 30/8/2012
FORMALITZACIÓ: FORMALITZACIÓ CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA INFANTIL
DATA DE FORMALITZACIÓ: 28 d'agost de 2012.
ADJUDICATARI: GUARTAVER, S.L.
IMPORT ADJUDICACIÓ: 85,00 € alumne/mes
ANUNCI FORMALITZACIO:
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 04/7/2012
FORMALITZACIÓ: FORMALITZACIÓ CONTRACTE SERVEI COL·LABORACIÓ CADASTRE NATURALESA URBANA
Adjudicació contracte servei de col·laboració per a l'actualització i conservació del cadastre de naturalesa urbana, en compliment del conveni de col·laboració cadastral formalitzat amb la Direcció General del Cadastre.
DATA ADJUDICACIÓ: 29 de juny de 2012.
ADJUDICATARI:  OFITEC. S.COOP.V.LTDA.
IMPORT ADJUDICACIÓ: 18.140,19 € anuals, IVA exclòs
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 25/6/2012
FORMALITZACIÓ: FORMALITZACIÓ CONTRACTE SERVEI ESCOLA D'ESTIU AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA
DATA FORMALITZACIÓ: 22 de juny de 2012.
ADJUDICATARI:  Joan Josep Sala Escrihuela
IMPORT ADJUDICACIÓ: 10.612,00 € anuals, IVA exclòs.
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 11/5/2012
FORMALITZACIÓ: FORMALITZACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA PER ALS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNIC.
DATA ADJUDICACIÓ: 30 d'abril de 2012.
ADJUDICATARI:  KENET VAL, SL.
IMPORT ADJUDICACIÓ: 17.282,40 € anuals, IVA exclòs.
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ 24/4/2012
FORMALITZACIÓ: FORMALITZACIÓ CONTRACTE SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PÚBLICA I DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES.
DATA FORMALITZACIÓ: 30 de març de 2012.
ADJUDICATARI:  M.G.M. ASISTENCIA, SL.
IMPORT ADJUDICACIÓ: 50.947,00 € anuals, IVA exclòs.
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE
logo-pdf
 
DATA PUBLICACIÓ: 09/2/2012
ANUNCI: FORMALITZACIÓ SUBMINIST. PROGRAMA INFORMÀTIC FIRMA ELECTRÒNICA-GESTIÓ DOCUMENTAL-PORTAL PROVEÏDOR
DESCRIPCIÓ: Adjudicació contracte subministrament de programa informàtic per a la implantació de la firma electrònica, la gestió documental i posada en funcionament del portal del proveïdor.
DATA FORMALITZACIÓ: 13 de gener de 2012.
ADJUDICATARI: SAGE AYTOS, SL.
IMPORT ADJUDICACIÓ: 29.500 €, IVA exclòs.

 

 

 

 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal