Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Tràmits i documents - Participació i associacionisme

TRÀMITS

Registre d`Associacions de la Generalitat Valenciana

En el següent enllaç podeu trobar la informació per a registrar la vostra associació en el Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana: 

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=83

 

Inscripció d’una entitat o associació juvenil en el Cens d’Associacions Juvenils

Per a inscriure una entitat o associació juvenil en el Cens d’Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut, s’ha de presentar en els registres de l’IVAJ.GVA JOVE, o en qualsevol altre reconegut per la Generalitat.

En el següent enllaç podeu trobar la informació per a registrar la vostra associació en el registre IVAJ:GVA JOVE

http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/asociacionismo/asociacionismo/censo_asociaciones.html

 

Registre de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana

En el següent enllaç podeu trobar la informació per a registrar la vostra associació en el Registre Participació Ciutadana de Comunitat Valenciana:

 http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=14840

 

SOL·LICITUD D'ALTA/BAIXA O MODIFICACIÓ DE DADES EN EL REGISTRE MUNICIPAL D'ASSOCIACIONS VEÏNALS (RMAV)

      Model de sol·licitud d‘inscripció en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals (RMAV)

      Model de sol·licitud de modificacions en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals (RMAV)

      Model de sol·licitud de baixa en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals (RMAV)

DOCUMENTS

      Model de sol·licitud d‘inscripció en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals (RMAV)

      Model de sol·licitud de modificacions en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals (RMAV)

      Model de sol·licitud de baixa en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals (RMAV)

      Convocatoria subvencions Injuve 2013.

      Reglament Municipal de Participació Ciutadana

      Ordenança general per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna per al suport d’associacions i entitats sense ànim de lucre.

      Instància general

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal