Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Sol•licitud de volant o certificat d’empadronament.

 
DETALL PROCEDIMENTAL DEL TRÀMIT:
Sol•licitud de volant o certificat d’empadronament.
Què es pot sol·licitar? Qui pot sol·licitar-ho ?
Es paga algun tipus de taxa? Quan s’ha de sol·licitar?
Com es presenta la sol·licitud? Què s’ha de presentar?
Com es tramita? Quins recursos són procedents contra la resolució
Informació complementària Fonts jurídiques i documentals

DOCUMENTS ASSOCIATS


 

 
► Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit)

Nom del tràmit

Sol•licitud de volant o certificat d’empadronament en el Padró d’Habitants de Tavernes de la Valldigna

Objecte del tràmit

Acreditar la residència i el domicili del veïns a efectes administratius.

Qui pot sol·licitar-ho?
La persona interessada o el seu representant legal.
Es paga algun tipus de taxa?
Sí. Una pòlissa d’1 euro.
Quan s’ha de sol·licitar?
Tot l’any
Com es presenta la sol·licitud?

• El formulari és genera simultàniament a la sol•licitud al departament del Padró d’Habitants de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, plaça Major, 1 de dilluns a divendres 9 a 14 hores i dilluns de vesprada de 16 a 18:30 hores. Tel. 96-2824015.
• Actualment no es pot presentar en línia (on-line).

Què s’ha de presentar?
El DNI, NIE, permís de conduir o passaport.
Com es tramita?

Resolució immediata.

Dependència administrativa municipal que tramita la sol•licitud

Activitat d’Informació, Registre General, Notificacions i Estadística.

Departament del Padró municipal d’Habitants

Plaça Major, 1 Tavernes de la Valldigna (Planta baixa)

962824015 / 962824163

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Quins recursos són procedents contra la resolució.

La resolució que es dicte esgota la via administrativa i es pot recórrer contra ella mitjançant recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé formular recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de València, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació. Si s’opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que aquell s’haja resolt expressament o s’haja produït la seua desestimació per silenci (Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa).

Informació complementària.
Instruccions generals reguladores del procediment per a la celebració de matrimonis civils en l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
Fonts jurídiques i documentals
Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1690/86, d’11 de juliol, modificat per Reial Decret 2612/96, de 20 de desembre.

 

 

Pàgina actualitzada 20/05/2013

 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal