Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Tràmits i documents - Padró d'habitants

TRÀMITS

SOL·LICITUD DE VOLANT O CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT.

 

SOL·LICITUD DE CANVI DE DOMICILI.

      Model de sol·licitud de canvi de domicili.

DOCUMENTS

      Model d'autorització d'empadronament.

      Model de sol·licitud de canvi de domicili.

      Taxa per l’expedició de documents administratius.

      Pirámide població

      Xifres anuals Població

      Població Tavernes segle XX

      Instància general

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal