Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Tràmits i documents-Animals de companyia

TRÀMITS

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

      Model de sol·licitud d’obtenció de llicència i d’inscripció en el Registre Municipal

      Model de declaració responsable

      Model de sol·licitud d’antecedents penals

      Model de sol·licitud de baixa de l’animal en el Registre Municipal

 

DOCUMENTS

      Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals de companyia

      Instància general

 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal