Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Règim interior

14-03-17 Extracte acords ple 6 de març de 2017

02-03-17 Actualitzat reglament orgànic municipal

28-09-16 Extracte acords ple 23 de gener de 2017

23-01-17 Convocatòria sessió ordinària de l'Ajuntament en ple per al pròxim dia 23 de gener de 2017

22-11-16 Convocatòria sessió extraordinària de l'Ajuntament en ple per al pròxim dia 25 de novembre de 2016

21-10-16 Es sotmet al tràmit d’informació pública l’aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal.

14-10-16 Actualitzat l'apartat Control de la gestió del govern per l'oposició

13-10-16 Publicades totes les resolucions adoptades per l’alcalde i tinents d’alcalde de la X corporació als mesos de juny, juliol, agost, setembre de 2016. Més informació a Ajuntament-Corporació i govern-Govern Municipal-Resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia

28-09-16 Extracte acords ple 22-setembre-2016

07-10-16 Ja teniu a la vostra disposició les actes del Ple del 4 de juliol, el 22 de juliol, el 8 d'agost i el 22 de setembre de 2016

28-09-16 Extracte acords ple 22-setembre-2016

05-10-16 Reglament regulador del Consell de la Dona

30-09-16 Ple pròxim dilluns 3 d'octubre de 2016 a les 20'00 hores

29-09-16 Extracte acords ple 22-juliol-2016

29-09-16 Extracte acords ple 4-juliol-2016

28-09-16 Ja teniu a la vostra disposició les actes del Ple del 2 de maig, el 30 de maig i el 6 de juny de 2016

28-09-16 Extracte acords ple 22-setembre-2016

29-08-16 Publicades totes les resolucions adoptades per l’alcalde i tinents d’alcalde de la X corporació al mes de maig de 2016. Més informació a Ajuntament-Corporació i govern-Govern Municipal-Resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia

22-08-16 Relació acords adoptats sessió extraordinària 106/16 de 8 d'agost de 2016

16-08-2016 Reglament regulador del Consell de la Gent Gran

21-07-2016 L’Alcaldia Presidència, en data 19 de juliol de 2016, ha dictat resolució sobre atribució en favor del primer, segon i tercer tinent d’alcalde de les funcions pròpies de l’Alcaldia Presidència en els períodes que s’hi assenyalen

01-07-16 Ordenança municipal de transparència, accés a la informació pública i reutilització

20-06-16 Relació acords adoptats sessió extraordinària 6/16 de 30 de maig de 2016

15-06-16 Ja teniu a la vostra disposició les actes del Ple del 18 de gener, el 8 de febrer, el 7 de març i el 5 d'abril de 2016

14-06-16 Relació acords adoptats sessió ordinària 7/16 de 6 de juny de 2016

31-03-16 Ple extraordinari SORTEIG FORMACIÓ MESES ELECTORALS. Pròxim dilluns 30 de maig de 2016.

19-04-16 Control de la gestió del govern per l'oposició (mes de març 2016).

09-03-16 Relació acords adoptats sessió ordinària 4/16 de 5 d'abril de 2016

31-03-16 Ple pròxim dimarts 5 d'abril de 2016

21-03-16 Control de la gestió del govern per l'oposició (mes de gener i febrer 2016).

09-03-16 Relació acords adoptats sessió ordinària 3/16 de 7 de març de 2016

03-03-16 Organigrama administratiu de l'Ajuntament

02-03-16 Ple pròxim dilluns 7 de març de 2016 a les 20'00 hores

04-02-16 Extracte acords Ple 8-febrer-2016

09-02-16 Convenis subscrits (any 2016).

04-02-16 Ple pròxim dilluns 8 de febrer de 2016 a les 20'00 hores

01-02-16 Percepcions assistencies regidors

28-01-16 Control de la gestió del govern per l'oposició ( Corporació X )

28-01-16 Control de la gestió del govern per l'oposició ( Corporació IX )

22-01-16 Ja teniu a la vostra disposició les actes del Ple del 5 d'octubre, el 9 de novembre, el 23 de novembre i el 21 de desembre de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

22-01-16 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del 18 de gener de 2016.

04-01-16 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del 21 de desembre de 2015.

04-01-16 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del 9 de novembre de 2015.

27-11-15 Quanties per assistència a òrgans col·legiats municipals.

06-11-15 Resolucions de l'Alcaldia i tinències d'Alcaldia mes d'octubre X corporació

06-11-15 Registre activitats i béns patrimonials regidors final corporació IX (2011-2015) i inici corporació X (2015-2019)

21-10-15 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del 5 d'octubre de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

21-10-15 Ja teniu a la vostra disposició les actes del Ple del 3 de juliol, el 7 de juliol i el 3 d'agost de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

14-10-15 Publicades les dates de festes locals per a l'any 2016. Més informació en Serveis-Cultura, Joventut i Festes-Dies de festa local i festes del poble o Ajuntament-Transparència municipal-Publicitat activa d’altra informació d'interès general

13-10-15 Publicades totes les resolucions adoptades per l’alcalde i tinents d’alcalde de la X corporació al mes de setembre de 2015. Més informació a Ajuntament-Corporació i govern-Govern Municipal-Resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia

16-09-15 Publicades totes les resolucions adoptades per l'alcalde i tinents d’alcalde de la IX corporació al mes de juny de 2015 i les resolucions adoptades per l’alcalde i tinents d’alcalde de la X corporació als mesos de juliol i agost de 2015. Més informació a Ajuntament-Corporació i govern-Govern Municipal-Resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia

03-09-15 Activat un nou apartat en la web: Massa salarial del personal laboral dins l'Ajuntament-Corporació i Govern-Estructura administrativa i de personal

02-09-15 Incorporats nous apartats dintre de Transparència Municipal: Resolucions denegatòries o limitadores dintre de l'apartat Exercici del dret d’accés a informació pública (publicitat reactiva) i Recomanacions síndic de greuges i Interpretació del dret amb efectes jurídics dintre de l'apartat Publicitat activa d’informació de rellevància jurídica. Més informació en Ajuntament - Transparència Municipal

02-09-15 Incorporats dos nous apartats a la web Control de la gestió del govern per l'oposició i Queixes al síndic de greuges. Més informació en Ajuntament-Corporació i govern

01-09-15 Ja teniu a la vostra disposició les actes i els àudios del Ple del 4 de maig i el 30 de juny de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

24-08-15 Actualitzat el full de les quanties per assistència a òrgans col·legiats municipals. Més informació Ajuntament- Corporació i Govern- Retribucions regidors/ personal eventual- Quanties per assistència a òrgans col·legiats municipals.

14-08-15 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del 7 de juliol de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

10-08-15 L'Ajuntament ha rebut el premi com a “tercer ajuntament més transparent de la Comunitat Valenciana (municipis de més de 15000 habitants)”.

06-08-15 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del 3 d'agost de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

31-07-15 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del 3 de juliol de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

22-07-15 Publicades les tinències d'alcaldia i les delegacions de govern.

21-07-15 Publicada l'assignació econòmica mensual als grups polítics

21-07-15 Actualitzat l'apartat històric d'alcaldes dins d'Ajuntament-Alcaldia

21-07-15 Publicats diversos anuncis a l'apartat tauler d'anuncis sobre personal eventual, nomenament de tinents d'alcalde, retribucions d'òrgans col·legiats, delegacions d'Alcaldia, dedicació regidories i nomenament de membres de la Junta de Govern Local

03-07-15 Publicades totes les resolucions adoptades per l’alcalde i tinents d’alcalde al llarg del mes de maig de 2015. Més informació a Ajuntament-Corporació i govern-Govern Municipal-Resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia

25-06-15 Ja teniu a la vostra disposició l'orde del dia del Ple per al pròxim dia 30 de juny de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

12-06-15 Constitució corporació municipal i elecció d'alcalde el divendres 3 de juliol de 2015 a les 11'00 hores.

12-06-15 Publicat el Reglament regulador de l'ús de la factura electrònica i del punt general d'entrada FACE.

18-05-15 Publicades totes les resolucions adoptades per l’alcalde i tinents d’alcalde al llarg del mes d'abril de 2015. Més informació a Ajuntament-Corporació i govern-Govern Municipal-Resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia

14-05-15 Ja teniu a la vostra disposició les actes del Ple del 2 de març i del 8 d'abril de 2015, així com les respostes a les preguntes efectuades en els dos plens. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

04-05-15 Ja teniu a la vostra disposició l'àudio del Ple del 4 de maig de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

08-05-15 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del 4 de maig de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

08-05-15 Ja teniu a la vostra disposició l'acta del Ple del 27 d'abril de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

05-05-15 Ja teniu a la vostra disposició els àudios del Ple del 8 d'abril i el 27 d'abril de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

30-04-15 Ja teniu a la vostra disposició l'orde del dia del Ple per al pròxim dia 4 de maig de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

24-04-15 Ja teniu a la vostra disposició l'àudio del Ple del 11 de març de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

23-04-15 Ja teniu a la vostra disposició l'acta del Ple del 11 de març de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

23-04-15 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del 8 d'abril de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

23-04-15 Ja teniu a la vostra disposició l'orde del dia del Ple per al pròxim dia 27 d'abril de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

17-04-15 Publicat l'edicte de l'Ajuntament mitjançant el qual es sotmet al tràmit d'informació pública l'aprovació inicial del Reglament regulador de l’ús de la factura electrònica en l’Ajuntament de i del punt general d’entrada FACE (exp. 013-0126/2015)

17-04-15 Publicades totes les resolucions adoptades per l’alcalde i tinents d’alcalde al llarg del mes de març de 2015. Més informació a Ajuntament-Corporació i govern-Govern Municipal-Resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia

02-04-15 Ja teniu a la vostra disposició l'orde del dia del Ple per al pròxim dia 8 d'abril de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

30-03-15 Actualitzat el Reglament Orgànic Municipal

10-03-15 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del 2 de març de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

09-03-15 Actualitzat el llistat de fills adoptius i predilectes de la ciutat. Més informació en Tràmits-Règim interior

06-03-15 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del 12 de desembre de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

04-03-15 Ja teniu a la vostra disposició l'àudio del Ple del 3 de març de 2015 i l'acta del Ple del dia 2 de febrer de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

03-03-15 Ja teniu a la vostra disposició les actes del Ple del 12 de desembre de 2014 i 12 de gener de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

03-03-15 Publicades totes les resolucions adoptades per l’alcalde i tinents d’alcalde al llarg del mes de febrer de 2015. Més informació a Ajuntament-Corporació i govern-Govern Municipal-Resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia

02-03-15 Ja teniu a la vostra disposició l'àudio del Ple del 2 de febrer de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

02-03-15 Actualitzat el full de les quanties per assistència a òrgans col·legiats municipals. Més informació Ajuntament- Corporació i Govern- Retribucions regidors/ personal eventual- Quanties per assistència a òrgans col·legiats municipals.

20/02/15 Publicada la correcció en el DOCV de les dates de festes locals per a l'any 2015. Més informació en Serveis-Cultura, Joventut i Festes-Dies de festa local i festes del poble o Ajuntament-Transparència municipal-Publicitat activa d’altra informació d'interès general

16/02/15 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del 12 de gener de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

06-02-15 Actualitzat el full de les quanties per assistència a òrgans col·legiats municipals. Més informació Ajuntament- Corporació i Govern- Retribucions regidors/ personal eventual- Quanties per assistència a òrgans col·legiats municipals.

05-02-15 Publicades totes les resolucions adoptades per l’alcalde i tinents d’alcalde al llarg del mes de gener de 2015. Més informació a Ajuntament-Corporació i govern-Govern Municipal-Resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia

03-02-15 Publicades totes les resolucions adoptades per l’alcalde i tinents d’alcalde al llarg del mes de desembre de 2014. Més informació a Ajuntament-Corporació i govern-Govern Municipal-Resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia

02/02/15 Publicat edicte de l’Ajuntament mitjançant el qual es sotmet al tràmit d'informació pública l'aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal. Més informació en Ajuntament / Corporació i govern / Normativa local, resolucions judicials i publicacions / Actuacions municipals en fase d'exposició pública

29/01/15 Ja teniu a la vostra disposició l'orde del dia del Ple per al pròxim dia 2 de febrer de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

22/01/15 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del dia 1 de desembre i les actes del 6 d'octubre, 3 de novembre, 17 de novembre i 1 de desembre de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

20/01/15 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del 12 de gener de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

19/01/15 Actualitzat el full de les quanties per assistència a òrgans col·legiats municipals. Més informació Ajuntament- Corporació i Govern- Retribucions regidors/ personal eventual- Quanties per assistència a òrgans col·legiats municipals.

14/01/15 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple de l'1 de desembre de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

08-01-15 Ja teniu a la vostra disposició l'orde del dia del Ple per al pròxim dia 12 de gener de 2015. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

11-12-14 Actualitzat el registre d'activitats i béns patrimonials dels regidors. Més informació en Ajuntament - Corporació i govern - Retribucions regidors/personal eventual - Registre activitats i bens patrimonials regidors

05-12-14 Actualitzat el full de les quanties per assistència a òrgans col·legiats municipals.Més informació Ajuntament- Corporació i Govern- Retribucions regidors/ personal eventual- Quanties per assistència a òrgans col·legiats municipals.

01-12-14 Publicades totes les resolucions adoptades per l’alcalde i tinents d’alcalde al llarg del mes de novembre de 2014. Més informació a Ajuntament-Corporació i govern-Govern Municipal-Resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia

01-12-14 Publicats els convenis subscrits enguany des de la Regidoria de Cultura. Més informació Ajuntament / Transparència municipal / Publicitat activa d'informació econòmica, pressupostària i estadística / Informació sobre convenis subscrits i subvencions atorgades i rebudes / Convenis subscrits

27-11-14 Ja teniu a la vostra disposició l'orde del dia del Ple per al pròxim dia 1 de desembre de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

20-11-14 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del 3 de novembre i del 17 de novembre de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

17-11-14 Incorporat un nou apartat als serveis que oferim a la web: Accés Informació Publica. Més informació Serveis-Accés informació publica

17-11-14 Actualitzat l'apartat Estructura Administrativa i de Personal. Més informació Ajuntament-Corporació i Govern- Estructura administrativa i de personal

11-11-14 L’Ajuntament ha aprovat el procediment per a atendre les sol·licituds que es puguen formular en l'exercici d’accés a informació pública (Llei de Transparència). Tant el procediment com el formulari els podeu trobar en la web en l’apartat Transparència Municipal-Exercici del dret d’accés a informació pública (publicitat reactiva)

11-11-14 Actualitzat el full de les quanties per assistència a òrgans col·legiats municipals. Més informació Ajuntament- Corporació i Govern- Retribucions regidors/ personal eventual- Quanties per assistència a òrgans col·legiats municipals.

07-11-14 Actualitzat els apartats LA JUNTA DE GOVERN LOCAL: ATRIBUCIONS I COMPOSICIÓ.ORDES DEL DIA, EXTRACTES D’ACORD I ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. FUNCIONS I SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL

03-11-14 Publicades totes les resolucions adoptades per l’alcalde i tinents d’alcalde al llarg del mes d'octubre de 2014. Més informació a Ajuntament-Corporació i govern-Govern Municipal-Resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia

29-10-14 Ja teniu a la vostra disposició l'orde del dia del Ple per al pròxim dia 3 de novembre de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

28-10-14En tràmit d'exposició pública fins al 31-12 la modificació de l'Ordenança Fiscal General

27-10-14 Publicat el Reglament de politica de signatura electronica i certificats de l'Ajuntament. Més informació en Tràmits-Reglaments Municipals o Ajuntament-Corporació i govern-Normativa municipal i publicacions-Reglaments municipals

13-10-14 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del 2 de setembre de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

13-10-14 Ja teniu a la vostra disposició les actes del Ple dels dies 5 de maig, 7 de juliol, 15 de juliol, 4 d'agost i 2 de setembre de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

10-10-14 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del 6 d'octubre de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

08-10-14 Ja teniu a la vostra disposició l'acta de la Junta de Govern Local del passat 2 de setembre de 2014

08-10-14 Publicades totes les resolucions adoptades per l’alcalde i tinents d’alcalde al llarg del mes de setembre de 2014. Més informació a Ajuntament-Corporació i govern-Govern Municipal-Resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia

08-10-14 Actualitzat el full de les quanties per assistència a òrgans col·legiats municipals. Més informació Ajuntament- Corporació i Govern- Retribucions regidors/ personal eventual- Quanties per assistència a òrgans col·legiats municipals.

08-10-14 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords adoptats per la Junta de Govern Local el passat 2 de setembre de 2014

06-10-14 Actualitzat el llistat de fills adoptius i predilectes de la ciutat. Més informació en Tràmits-Règim interior

03-10-14 Ja teniu a la vostra disposició l'orde del dia del Ple per al pròxim dia 6 d'octubre de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

15-09-14 Ja teniu a la vostra disposició les actes del Ple dels dies 9 i 18 de juny de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

11-09-14 Publicada la relació d'acords adoptats i l'acta de la Junta de Govern Local extraordinària i urgent del 15 juliol 2014

04-09-14 Publicades totes les resolucions adoptades per l’alcalde i tinents d’alcalde al llarg del mes d'agost de 2014. Més informació a Ajuntament-Corporació i govern-Govern Municipal-Resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia

04-09-14 Publicades totes les resolucions adoptades per l’alcalde i tinents d’alcalde al llarg del mes de juliol de 2014. Més informació a Ajuntament-Corporació i govern-Govern Municipal-Resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia

02-09-14 Hui, 2-09, hi ha una convocatòria de Ple extraordinari a les 20h

01-09-14 Ja teniu a la vostra disposició l'orde del dia del Ple per al pròxim dia 2 de setembre de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

29-08-14 Ja teniu a la vostra disposició l'orde del dia del Ple per al pròxim dia 2 de setembre de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

25-08-14 Actualitzat el full de les quanties per assistència a òrgans col·legiats municipals. Més informació Ajuntament- Corporació i Govern- Retribucions regidors/ personal eventual- Quanties per assistència a òrgans col·legiats municipals.

14-08-14 Publicat en tràmit d'exposició pública l'acord de la Junta de Govern Local d'aprovació inicial del pressupost corresponent a l'exercici 2014 i la plantilla de personal.

14-08-14 Ja teniu a la vostra disposició els extractes d'acords del Ple del 15 de juliol i 4 d'agost de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

13-08-14 Publicat en tràmit d'exposició publica el reglament de signatura electrònica que va ser aprovat en el Ple del 4 d'agost. Més informació en Ajuntament-Corporació i govern-Normativa municipal i publicacions-Actuacions municipals en fase d’exposició pública-Reglaments Municipals (En tràmit d’exposició pública)

11-08-14 Actualitzat el contingut de l'apartat Transparència passiva (difusió sol·licitada d’informació pública), dintre de Ajuntament->Transparència municipal

31-07-14 Ja teniu a la vostra disposició l'orde del dia del Ple per al pròxim dia 4d'agost de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

15-07-14 Hem publicat els dos dies de festa local per a 2015. Mes informació en Ajuntament-Transparència municipal-Relacions amb els ciutadans i la societat-Informació i atenció al ciutadà

14-07-14 Ja teniu a la vostra disposició l'orde del dia del Ple per al pròxim dia 15 de juliol de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

11-07-14 Ja teniu a la vostra disposició l'orde del dia del Ple per al pròxim dia 15 de juliol de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

07-07-14 Actualitzat el representant de l'Ajuntament en el Fons Valencià de Solidaritat. Més informació en Ajuntament-Corporació i Govern-Govern Municipal-Representants en òrgans, entitats i institucions

07-07-14 Actualitzada la vicepresidència de la Mesa de Contractació. Més informació Ajuntament/Corporació i Govern/Govern Municipal/Altres òrgans col·legiats municipals

07-07-14 Des del 8 de juliol fins al 18 de juliol està obert el termini de sol·licituds per a la plaça de jutge de pau. Més informació serveis-regim interior

07-07-14 Publicades totes les resolucions adoptades per l’alcalde i tinents d’alcalde al llarg del mes de juny de 2014. Més informació a Ajuntament-Corporació i govern-Govern Municipal-Resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia

04-07-14 Ja teniu a la vostra disposició l'orde del dia del Ple per al pròxim dia 7 de juliol de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

04-07-14 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del passat 9 de juny de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

24-06-2014 Hui entra en vigor la nova ordenança de venda no sedentària

18-06-14 Ja teniu a la vostra disposició l'orde del dia del Ple, extraordinari i urgent, per a hui, 18 de juny de 2014. Serà a les 13:30 hores. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

05-06-14 Ja teniu a la vostra disposició l'orde del dia del Ple per al pròxim dia 9 de juny de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

16-05-14 Ja teniu a la vostra disposició les actes del Ple del 7 d'octubre de 2013, 24 de febrer de 2014, 3 de març de 2014, 7 d'abril de 2014 i 28 d'abril de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

14-05-14 Publicat el reglament de funcionament de la Taula de Mobilitat, Espai Públic i Trànsit. Més informació en Tràmits-Reglaments Municipals o Ajuntament-Corporació i govern-Normativa municipal i publicacions-Reglaments municipals

13-05-14 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del passat 5 de maig de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

12-05-14 Publicat dos nous bans sobre les eleccions europees i el procediment per a facilitar el vot a persones malaltes o amb mobilitat reduïda

06-05-14 Ja teniu a la vostra disposició el nou reglament del cronista oficial. Mes informació en Ajuntament/Corporació i govern/Normativa municipal i publicacions/Reglaments municipals

02-05-14 Ja teniu a la vostra disposició l'orde del dia del Ple per al pròxim dia 5 de maig de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

25-04-2014 Publicada l'aprovació inicial de la modificació núm. 1 de l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària. Més informació en Ajuntament-Corporació i govern-Normativa municipal i publicacions-Actuacions municipals en fase d'exposició pública-Reglaments Municipals(En tràmit d'exposició pública)

24-04-14 Ja teniu a la vostra disposició l'orde del dia del Ple per al pròxim dia 28 d'abril de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

17-04-14 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del passat 7 d'abril de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

11-04-14 Publicada la proposta d'acord de la Sra. Tinent d'Alcalde 1a, delegada d'urbanisme, de 28 de març de 2014, sobre el pla de cremes 2014.

11-04-14 Actualitzat el full històric de regidors de la corporació núm. IX. Més informació en Ajuntament-Corporació i govern-El Ple Municipal-Històric regidors totes les corporacions d'este Ajuntament

11-04-14 Publicades totes les resolucions adoptades per l’alcalde i tinents d’alcalde al llarg del mes de març de 2014. Més informació a Ajuntament-Corporació i govern-Govern Municipal-Resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia

08-04-14 Publicat l'edicte de l'Ajuntament sobre informació pública del pla municipal d'explotació de serveis de temporada en zona de DPMT per a l'any 2014.

04-04-14 Ja teniu a la vostra disposició l'orde del dia del Ple per al pròxim dia 7 d'abril de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

03-04-14 Publicades en la web noves resolucions judicials en les quals l'Ajuntament és part implicada. Més informació en Ajuntament- Corporació i Govern- Normativa municipal i publicacions- Resolucions judicials

24-03-14 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del passat 10 de març de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

08-03-14 Ja teniu a la vostra disposició l'orde del dia del Ple per al pròxim dia 10 de març de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

07-03-14 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del passat 3 de març de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

07-03-14 Ja teniu a la vostra disposició els convenis subscrits per l'Ajuntament durant els anys 2012 i 2013. Més informació en Ajuntament-Transparència municipal-Convenis subscrits i subvencions atorgades i rebudes

05-03-14 Actualitzat el full històric de regidors de la corporació núm. IX. Més informació en Ajuntament-Corporació i govern-El Ple Municipal-Històric regidors totes les corporacions d'este Ajuntament

05-03-14 Ja teniu a la vostra disposició el BIM del mesos de gener i febrer. Més informació en Ajuntament->Corporació i govern->Normativa municipal i publicacions->Butlletí Informatiu Municipal (BIM)

04-03-14 Ja teniu a la vostra disposició l'acta del Ple del passat 3 de febrer de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament-Corporació i Govern-El Ple municipal-Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

04-03-14 Ja teniu a la vostra disposició les resolucions adoptades per l'Alcaldia i tinències d'alcaldia durant el mes de febrer. Més informació en Ajuntament-Transparència municipal-Informació sobre la corporació municipal-Informació sobre normes i institucions municipals

03-03-14 Publicat el reglament de l'Arxiu Municipal. Més informació en Tràmits-Arxiu o Ajuntament-Corporació i govern-Normativa municipal i publicacions-Reglaments municipals

28-02-14 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del passat 24 de febrer de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

27-02-14 Ja teniu a la vostra disposició l'orde del dia del Ple per al pròxim dia 3 de març de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

20-02-14 Ja teniu a la vostra disposició l'orde del dia del Ple per al pròxim dia 24 de febrer de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

19-02-14 Incorporat un nou apartat que es diu Resolucions Judicials. Més informació en Ajuntament-Corporació i Govern-Normativa municipal i publicacions-Resolucions judicials

19-02-14 Actualitzada la llista de fills adoptius i predilectes de la ciutat. Més informació en Tràmits-Règim interior

19-02-14 Afegit l'apartat Transparència Passiva dins de Transparència Municipal. Més informació en Ajuntament-Transparència municipal-Transparència passiva.

17-02-14 Actualitzat l'apartat Representants en òrgans, entitats i institucions. Més informació en Ajuntament-Corporació i govern-Govern municipal-Representants en òrgans, entitats i institucions.

12-02-14 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del passat 3 de febrer de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

10-02-14 Ja teniu a la vostra disposició les actes del plens dels passats 16 de desembre de 2013 i 13 de gener de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament-Corporació i Govern-El Ple municipal-Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

05-02-14 Ja teniu a la vostra disposició el reglament del cronista oficial en fase d'exposició pública fins al 9 de març. Més informació en Ajuntament-Corporació i govern-Normativa municipal i publicacions-Actuacions municipals en fase d’exposició pública-Reglaments municipals (en fase d’exposició pública)

05-02-14 Ja teniu a la vostra disposició l'acta del Ple del passat 4 de novembre de 2013. Més informació en l'apartat Ajuntament-Corporació i Govern-El Ple municipal-Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

23-01-14 Ja teniu a la vostra disposició l'extracte d'acords del Ple del passat 13 de gener de 2014. Més informació en l'apartat Ajuntament->Corporació i Govern->El Ple municipal->Orde del dia, extracte d'acords i actes del Ple

21-01-14 Actualitzada la composició de la Junta de Govern Local. Més informació en Ajuntament-Corporació i govern-Govern municipal-La Junta de Govern Local: atribucions i composició.

21-01-14 Actualitzat el full històric de regidors de la corporació núm. IX. Més informació en Ajuntament-Corporació i govern-El Ple Municipal-Històric regidors totes les corporacions d'este Ajuntament

24-9-13 Ja teniu a la vostra disposició el nou organigrama de les tinències d'alcaldia i delegacions de govern. Més informació en Ajuntament-Corporació i govern-Govern municipal-Tinències d'Alcaldia i delegacions de govern

24-9-13 Publicat en l'apartat de tauler d'anuncis de la web l'anunci d'adopció d'un acord per tal d'iniciar expedient per a l'atorgament del títol de cronista oficial de Tavernes de la Valldigna. Més informació Ajuntament / Corporació i govern / Normativa municipal i publicacions / Tauler Municipal d'Anuncis

23-9-13Resolució pel qual s’avoquen en esta Alcaldia les competències delegades en favor del quart tinent d’alcalde, Sr. Evarist Sansaloni i Vila, des del dia d’avui fins a l’immediatament anterior a la seua reincorporació. Més informació Ajuntament / Corporació i govern / Normativa municipal i publicacions / Tauler Municipal d'Anuncis

19-9-13 Hem publicat l'anunci d'exposició pública prèvia al nomenament pel Ple de fills predilectes i fill d’adoptiu. Més informació en Ajuntament - Corporació i govern - Normativa municipal i publicacions - Tauler Municipal d'Anuncis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal