Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Recursos Humans

08-03-17 Anunci resolució de reclamacions i proposta definitiva composició borsa de treball BORSA TREBALL OFICIAL OFICIS MÚLTIPLES (Promoció interna o Torn lliure)

07-03-17 Notes finals i proposta nomenament ENGINYER INDUSTRIAL GRUP A1 (1 Promoció interna)

07-03-17 Notes concurs ENGINYER INDUSTRIAL GRUP A1 (1 Promoció interna)

07-03-17 Notes segon exercici ENGINYER INDUSTRIAL GRUP A1 (1 Promoció interna)

02-03-17 Anunci puntuacions totals i proposta composició borsa de treball BORSA TREBALL OFICIAL OFICIS MÚLTIPLES (Promoció interna o Torn lliure)

02-03-17 Anunci puntuació de mèrits fase concurs BORSA TREBALL OFICIAL OFICIS MÚLTIPLES (Promoció interna o Torn lliure)

02-03-17 Anunci notes tercer exercici -coneixements valencià- BORSA TREBALL OFICIAL OFICIS MÚLTIPLES (Promoció interna o Torn lliure)

23-02-17 Notes primer exercici ENGINYER INDUSTRIAL GRUP A1 (1 Promoció interna)

23-02-17 Notes segon exercici - Test BORSA TREBALL OFICIAL OFICIS MÚLTIPLES (Promoció interna o Torn lliure)

07-02-17 Modificació notes primer exercici - test BORSA TREBALL OFICIAL OFICIS MÚLTIPLES (Promoció interna o Torn lliure)

07-02-17 Exercici test amb solucions BORSA TREBALL OFICIAL OFICIS MÚLTIPLES (Promoció interna o Torn lliure)

06-02-17 Notes primer exercici - Test BORSA TREBALL OFICIAL OFICIS MÚLTIPLES (Promoció interna o Torn lliure)

24-11-16 Llista DEFINITIVA admesos, tribunal i data primer exercici BORSA TREBALL OFICIAL OFICIS MÚLTIPLES (Promoció interna o Torn lliure)

11-11-16 Llista provisional admesos, tribunal i data primer exercici BORSA TREBALL OFICIAL OFICIS MÚLTIPLES (Promoció interna o Torn lliure)

26-10-16 Publicada nova documentació de la BORSA TREBALL OFICIAL OFICIS MÚLTIPLES (Promoció interna o Torn lliure)

26-10-16 Anunci BOP suspensió provisional procés oficials policia local (exp. 4-097/2015)

17-10-16 Publicada nova documentació de la BORSA TREBALL OFICIAL OFICIS MÚLTIPLES (Promoció interna o Torn lliure)

14-10-16 Anunci suspensió provisional procés oficials policia local (exp. 4-097/2015)

14-10-16 BORSA TREBALL OFICIAL OFICIS MÚLTIPLES (Promoció interna o Torn lliure)

14-09-16 Proces selectiu oficials Policia Local (4-097/2015)

22-08-16 PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT)

22-08-16 Hem publicat l'oferta pública d'ocupació

22-08-2016 S'ha obert un nou procés selectiu per a proveir una plaça d'ENGINYER INDUSTRIAL (GRUP A1)

13-07-2016 Anunci modificació adjudicació Beques

01-07-2016 Anunci modificació adjudicació Beques

01-07-2016 Anunci adjudicació inicial Beques

21-06-2016 Acta barem definitiu i proposta adjudicació beques

14-06-2016 Acta baremació provisional mèrits beques La Dipu et Beca

13-06-2016 Anunci informatiu La Dipu et Beca

11-04-2016 Anunci convocatòria BOE - places inspector torn mobilitat..

18-02-2016 Anunci del tribunal qualificador sobre relació d’aspirants inclosos en la borsa de treball d’inspectors de la Policia Local del municipi.

18-02-2016 Anunci del tribunal qualificador sobre relació d'aspirants aprovats.

11-02-2016 Anunci del tribunal qualificador sobre resultats de la valoració dels mèrits aportats pels aspirants (fase de concurs).

01-02-2016 Anunci del tribunal qualificador sobre resultats de la prova supòsit policial i convocatòria per a la realització de la prova temes de l'entorn sociolocal.

22-12-2015 Anunci del tribunal qualificador sobre resultats obtinguts pels aspirants en la prova de Desenvolupament del temari

04-11-2015 Resultats prova valencià inspector Policia Local

20-10-2015 Actualitzades les bases generals de funcionament de les borses de treball

20-10-2015 S'ha obert un nou procés selectiu per a proveir en propietat places d’oficial de la policia local.

15-10-2015 Anunci dels resultats de la prova qüestionari de cultura policial (segon exercici de la fase d'oposició) i convocatòria per a la prova de coneixement del valencià (tercer exercici de la fase d'oposició) del procés selectiu per a inspectors de la Policia Local

07-10-2015 Anunci dels resultats de les proves d'aptitud física (primer exercici de la fase d'oposició) i convocatòria per a la prova de qüestionari de cultura policial (segon exercici de la fase d'oposició) del procés selectiu per a inspectors de la Policia Local

26-08-2015 Anunci dels resultats de les proves d'aptitud física (primer exercici de la fase d'oposició) i convocatòria per a la prova de qüestionari de cultura policial (segon exercici de la fase d'oposició) del procés selectiu per a inspectors de la Policia Local

26-08-2015 Anunci del Tribunal qualificador sobre resolució d'al·legacions presentades i convocatòria per a la celebració de nova entrevista personal del procés selectiu per a inspectors de la Policia Local(2 Promoció interna; 1 Torn lliure)

29-09-2015 Anunci del tribunal qualificador sobre resultats de la prova psicotècnica d’aptitud i de personalitat (fase prèvia) i convocatòria per a les proves d’aptitud física (primer exercici de la fase d’oposició) del procés selectiu per a inspectors de la Policia Local

26-08-2015 Anunci del Tribunal qualificador sobre resolució d'al·legacions presentades i convocatòria per a la celebració de nova entrevista personal del procés selectiu per a inspectors de la Policia Local(2 Promoció interna; 1 Torn lliure)

04-08-2015 Publicat l'acord del ple SOBRE NOVA AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT COM A PROFESSOR UNIVERSITARI ASSOCIAT DEL SR. JUAN TORMO FLORES, FUNCIONARI D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, ARQUITECTE MUNICIPAL (EXP. 004-0072/2015). Més informació Ajuntament-Corporació i Govern-Estructura Administrativa i de personal-Acords d’autorització de compatibilitat a empleats públics

04-08-2015 Actualitzada la composició actual de les borses de treball temporal

04-08-2015 Publicats ANUNCIS SOBRE NOTES DEFINITIVES FASE CONCURS, NOTES FINALS DEFINITIVES I ORDRE DEFINITU BORSA, DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL. (EXP. 004-0046/2015).

03-08-2015 Publicat ANUNCI RESULTATS DE LES PROVES D'APTITUD FÍSICA del procés selectiu per a inspectors de la Policia Local(2 Promoció interna; 1 Torn lliure)

31-07-2015 Rectificat el document de NOTES DE LA FASE DE CONCURS DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL. (EXP. 004-0046/2015). PER UNA ERRADA. DISCULPEU LES MOLÈSTIES.

31-07-2015 Publicats ANUNCIS DE LES NOTES DE VALENCIÀ, FASE DE CONCURS I FINAL , DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL. (EXP. 004-0046/2015).

28-07-2015 ANUNCI RESULTATS DE LA PROVA PSICOTÈCNICA I CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D'APTITUD FÍSICA del procés selectiu per a inspectors de la Policia Local(2 Promoció interna; 1 Torn lliure)

24-07-2015 ANUNCI RESULTATS PRIMER EXERCICI TORN LLIURE del procés selectiu per a inspectors de la Policia Local(2 Promoció interna; 1 Torn lliure)

21-07-2015 ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR SOBRE AVALUACIÓ DEL QUART EXERCICI AMB, NOMS I COGNOMS, DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL. (EXP. 004-0046/2015).

20-07-2015 ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR SOBRE AVALUACIÓ DEL QUART EXERCICI, AMB CODIS, DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL. (EXP. 004-0046/2015).

15-07-2015 ANUNCI RESULTATS PRIMER EXERCICI TORN PROMOCIÓ INTERNA del procés selectiu per a inspectors de la Policia Local(2 Promoció interna; 1 Torn lliure)

15-07-2015 ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR SOBRE RECTIFICACIO PUNTUACIONS DEL TERCER EXERCICI DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL. (EXP. 004-0046/2015).

15-07-2015 ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR SOBRE RESOLUCIO RECLAMACIONS I AL.LEGACIONS DEL TERCER EXERCICI DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL. (EXP. 004-0046/2015).

10-07-2015 ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR SOBRE AJORNAMENT DE LA DATA DE REALITZACIÓ DEL QUART EXERCICI DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL. (EXP. 004-0046/2015). de la borsa de treball d'agents de la Policia Local

09-07-2015 Publicats els següents documents TERCER EXERCICI (TEST), SOLUCIONS TEST, NOTES TERCER EXERCICI AMB CODIS, NOTES TERCER EXERCICI AMB COGNOMS I NOM de la borsa de treball d'agents de la Policia Local

08-07-2015 Publicades les NOTES SEGON EXERCICI: PROVES FÍSIQUES de la borsa de treball d'agents de la policia local

03-07-2015 Publicat l'ANUNCI ADJUDICACIÓ BEQUES DEFINITIVES a la DIPU ET BECA

25-06-2015 Publicat l' ANUNCI AVALUACIÓ ENTREVISTA I DATA EXERCICI PROVES FÍSIQUES de la borsa de treball d'agents de la policia local

12-06-2015 Publicada la llista definitiva d'admesos - tribunal - primera prova places INSPECTOR policia local

12-06-2015 Publicat l' Anunci entrevista prova psicotecnica de la borsa de treball d'agents de la policia local

12-06-2015 Publicat l' ANUNCI ASPIRANTS EXEMPTS I ASPIRANTS QUE HAN DE REALITZAR LES PROVES PSICOTÈCNIQUES I FÍSIQUES de la borsa de treball d'agents de la policia local

11-06-2015 Publicat l' ANUNCI SOBRE ADJUDICACIÓ DE LES BEQUES DINS DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA LA DIPU ET BECA (EXP. 004-0065/2015)

11-06-2015 Publicada la LLISTA DEFINITIVA ADMESOS-TRIBUNAL-DATA PRIMER EXERCICI de la borsa de treball d'agents de la policia local

08-06-2015 Publicada la LLISTA DE NOTES DEFINITIVA I LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE BEQUES LA DIPU ET BECA

05-06-2015 Publicada la DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ de la borsa de treball d'agents de la policia local i la  LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS-TRIBUNAL-DATA PRIMER EXERCICI

05-06-2015 Publicat el TRÀMIT D'AUDIÈNCIA ENDARRERIMENT DATA PRIMER EXERCICI del procés selectiu per a inspectors de la Policia Local(2 Promoció interna; 1 Torn lliure)

29-05-2015 Publicat l' ANUNCI BOP LLISTA PROVISIONAL ADMESOS-TRIBUNAL-DATA PRIMER EXERCICI del procés selectiu per a inspectors de la Policia Local(2 Promoció interna; 1 Torn lliure)

26-05-2015 Publicat l'anunci sobre puntuació provisional de la baremació dels mèrits de les pràctiques formatives dins del programa de la Diputació Provincial de València LA DIPU ET BECA (EXP. 04-06572015)

19-05-2015 Publicació SOBRE PROTECCIÓ DE L’ACCÉS ALS ANUNCIS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE LA DIPU ET BECA

19-05-2015 Publicats un recurs de reposició contra la borsa de treball d'agents de la policia local i els tràmits a realitzar com a conseqüència dels recursos de reposició

08-05-2015 Publicada la LLISTA PROVISIONAL ADMESOS-TRIBUNAL-DATA PRIMER EXERCICI del procés selectiu per a inspectors de la Policia Local(2 Promoció interna; 1 Torn lliure)

21-04-2015 S'ha obert un nou procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local.

31-03-2015 S'ha obert un nou procés selectiu per a inspectors de la Policia Local(2 Promoció interna; 1 Torn lliure)

31-03-2015 S'han modificat les bases generals que regulen el procediment de selecció de policies locals

31-03-2015 Hem publicat l'oferta pública d'ocupació 2014

05-12-2014 Publicades LES ACTES DE BAREMACIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL DE DIRECCIÓ, DOCENT I DE RECOLZAMENT PER AL TALLER D’OCUPACIÓ I L'ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA SOBRE PUBLICITAT I AMPLIACIO DEL TERMINI RECLAMACIO CONTRA LES ACTES DE BAREMACIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL DE DIRECCIÓ, DOCENT I DE RECOLZAMENT PER AL TALLER D’OCUPACIÓ.

21-11-2014 Publicades les BASES GENERALS PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT i DE SUPORT DE TALLER D'OCUPACIÓ 2014

21-11-2014 Publicades les BASES GENERALS PER A LA SELECCIÓ DE L'ALUMNAT PARTICIPANT EN PROJECTES DE TALLER D'OCUPACIÓ 2014

28-10-2014 Actualitzada la Relació de Llocs de Treball i plantilla de personal de l'Ajuntament

16-09-2014 Hem creat un nou apartat on publiquem els acords d'autorització de compatibilitat als empleats públics

12-06-2014 Publicat l'anunci sobre adjudicació de les beques i designació de tutors de les pràctiques formatives de LA DIPU ET BECA 2014. Més informació en l'apartat Serveis -Recursos humans-La Dipu et beca

10-06-2014 Ja teniu al vostre abast l'anunci sobre resolució de reclamacions i publicació definitiva dels mèrits de les pràctiques formatives de "LA DIPU ET BECA 2014". Més informació en l'apartat Serveis -Recursos humans-La Dipu et beca

Ja teniu al vostre abast l'anunci provisional notes beques de LA DIPU ET BECA 2014". Més informació en l'apartat Serveis -Recursos humans-La Dipu et beca

03/06/14 Anunci de l'Ajuntament sobre protecció de l'accés als anuncis de procés de selecció de LA DIPU ET BECA 2014. Més informació en l'apartat Serveis -Recursos humans-La Dipu et beca

24/03/14 Ja teniu tota la informació de la nova convocatòria per a enguany de La Dipu et beca. Més informació en l'apartat Serveis -Recursos humans

24/03/14 S'han afegit diversos documents en l'apartat de Tràmits i documents de Recursos Humans

10/03/14 S'ha publicat l'anunci del tribunal qualificador sobre notes del segon i tercer exercicidel procés selectiu per a la constitució d'una borsa d'oficial d'oficis múltiples. Podeu veure més informació en l'apartat Serveis-Recursos humans-Processos selectius

05/03/14 S'ha publicat el primer exercici, qüestionari de preguntes tipus test, amb les solucions i l'anunci del tribunal qualificador sobre notes del primer exercici del procés selectiu per la constitució d'una borsa d'oficial d'oficis múltiples. Podeu veure més informació en l'apartat Serveis-Recursos humans-Processos selectius

08/01/14 Publicada la llista definitiva d'aspirants admesos, composició del tribunal qualificador i determinació de la data de realització de les proves selectives per a la constitució i formació d'una borsa de treball d'oficials d'oficis múltiples. Podeu veure més informació en l'apartat Serveis -Recursos humans

17/10/13 Publicada la llista provisional d'aspirants admesos, composició del tribunal qualificador i determinació de la data de realització de les proves selectives per a la constitució i formació d'una borsa de treball d'oficials d'oficis múltiples. Podeu veure més informació en l'apartat Serveis -Recursos humans

17/10/13 Actualitzada la composició de les borses de treball temporal. Més informació en Serveis -Recursos humans

06/9/13 S'ha publicat l'anunci dels resultats de les proves selectives del procés selectiu de la plaça d'intendent de la Policia Local. Podeu veure més informació en l'apartat Serveis -Recursos humans

20/8/13 Teniu a la vostra disposició el model de memòria de les activitas realitzades a les pràctiques formatives del programa “LA DIPU ET BECA". Podeu veure més informació en l'apartat Serveis -Recursos humans

30/7/13 S'ha publicat l'anunci de les qualificacions dels mèrits aportats del procés selectiu de la plaça d'intendent de la Policia Local. Podeu veure més informació en l'apartat Serveis -Recursos humans

30/7/13 S'ha publicat l'anunci de les qualificacions del vuitè exercici del procés selectiu de la plaça d'intendent de la Policia Local. Podeu veure més informació en l'apartat Serveis -Recursos humans

26/7/13 S'ha publicat l'anunci de les qualificacions del setè exercici del procés selectiu de la plaça d'intendent de la Policia Local. I al mateix temps es publica la convocatòria per al vuitè exercici. Podeu veure més informació en l'apartat Serveis -Recursos humans

24/7/13 S'ha publicat l'anunci de les qualificacions del sext exercici del procés selectiu de la plaça d'intendent de la Policia Local. I al mateix temps es publica la convocatòria per al setè exercici. Podeu veure més informació en l'apartat Serveis -Recursos humans

18/7/13 S'ha publicat nova adjudicació de beques de LA DIPU ET BECA. Més informació en Serveis-Recursos Humans

18/07/2013 S'ha publicat la convocatòria per al sext exercici del procés selectiu de la plaça d'intendent de la Policia Local. Podeu veure més informació en l'apartat Serveis -Recursos humans

17/07/2013 S'ha publicat l'anunci de les qualificacions del cinqué exercici del procés selectiu de la plaça d'intendent de la Policia Local. Podeu veure més informació en l'apartat Serveis -Recursos humans

15/07/2013 S'ha publicat l'anunci de les qualificacions del quart exercici del procés selectiu de la plaça d'intendent de la Policia Local. I al mateix temps es publica la convocatòria per al cinqué exercici. Podeu veure més informació en l'apartat Serveis -Recursos humans

03/07/2013 S'ha publicat l'anunci de les qualificacions del tercer exercici del procés selectiu de la plaça d'intendent de la Policia Local. Podeu veure més informació en l'apartat Serveis ->Recursos humans

28/06/2013 S'ha publicat l'anunci de les qualificacions del segon exercici del procés selectiu de la plaça d'intendent de la Policia Local. Podeu veure més informació en l'apartat Serveis ->Recursos humans

12/06/2013 S'ha publicat l'anunci de les notes definitives de la baremació del programa LA DIPU ET BECA. Podeu veure més informació en l'apartat Serveis ->Recursos humans

12/06/2013 S'ha publicat l'anunci de convocatòria del segon exercici del procés selectiu de la plaça d'intendent de la Policia Local. Podeu veure més informació en l'apartat Serveis ->Recursos humans

05/06/2013 S'ha publicat l'anunci de la prova física del procés selectiu de la plaça d'intendent de la Policia Local. Podeu veure més informació en l'apartat Serveis ->Recursos humans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal