Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Perfil del contractant

03-01-17 PUBLICADA CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PÚBLICA DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS DE L'AJUNTAMENT DE TAVERNES EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

22-08-16 ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA INFANTIL VÍCTOR CALATAYUD (008-0171/2014).

03-08-16 CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PÚBLICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA BARRA EN LES NITS DE LES PAELLES I LES DISFRESSES DURANT LES FESTES MAJORS DE 2016.

03-08-16 CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PÚBLICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA BARRA EN LES NITS DE LES PAELLES I LES DISFRESSES DURANT LES FESTES MAJORS DE 2016.

26-05-16 ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL QUIOSC UBICAT EN EL CARRER CALVARI, REPLACETA DEL TIO JULIO (065-0228/2014).

16-05-16 CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PÚBLICA DE LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOLA INFANTIL VÍCTOR CALATAYUD.

16-05-16 CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PÚBLICA DE LA CONTRACTACIÓ DE L'ARRENDAMENT DE DOS VEHICLES PER A LA POLICIA LOCAL I EL SEU MANTENIMENT.

19-04-16 OBERTURA DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A FAMÍLIES AMB MENORS EN SITUACIÓ DE RISC I MENORS AMB MESURES JURÍDIQUES DE PROTECCIÓ (SEAFI).

19-04-16 CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PÚBLICA SOBRE LA CONTRACTACIÓ DE L'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIAL.

11-04-16 CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PÚBLICA SOBRE EL PLA D'APROFITAMENTS FORESTALS SECUNDARIS.

07-03-16 CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PÚBLICA PER A LA CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC UBICAT EN EL CARRER CALVARI, PLAÇA DEL TIO JULIO.

10-02-16 ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ACTUALITZACIÓ I CONSERVACIÓ DEL CADASTRE (008-01882014).

08-02-16 ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI URBÀ PER AL NUCLI URBÀ I NUCLI PLATJA DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA. (008-00242015).

08-02-16 ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI URBÀ PER AL NUCLI URBÀ I NUCLI PLATJA DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA. (008-00242015).

03-02-16 ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL PROGRAMA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ. (008-0120/2015).

01-02-16 ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA MILLORA ORDENACIÓ TRÀNSIT I ESTACIONAMENT. (008-0114/2015).

01-02-16 ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA REPOSICIÓ CLAVEGUERAM PASSEIG PAÍS VALENCIÀ I CARRER SANT PERE. (008-0116/2015).

22-01-16 ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA PROJECTE DE NATURALITZACIO DEL LLAC DE LA GOLETA. (008-0110/2015).

22-01-16 FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UNA MINI-EXCAVADORA USADA PER ALS SERVEIS AGRARIS (EXP. 008-0125/2015).

 

15-12-15 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UNA MINIEXCAVADORA USADA PER ALS SERVEIS AGRARIS (EXP. 008-0125/2015).

 

11-11-15 ANUNCI SOBRE CELEBRACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTALACIÓ DE MOBILIARI URBÀ.

 

10-11-15 CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT JOCS EN PARCS I JARDINS, I CREACIÓ ZONA ENJARDINADA.

13-10-15 ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOLA INFANTIL VÍCTOR CALATAYUD (EXP. 008-0071/2015). Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

28-08-15 ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOLA INFANTIL VÍCTOR CALATAYUD (EXP. 008-0071/2015). Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

14-08-15 FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN L'ARRENDAMENT, SENSE OPCIÓ DE COMPRA, DE L'EQUIPAMENT INFORMÀTIC DE LA UNITAT CENTRAL I EL SEU MANTENIMENT (EXP. 008-0021/2015). Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

14-08-15 SUBMINISTRAMENT PROJECTORS LED PER AL PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL (EXP. 008-0037/2015). Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

10-08-15 Fins al 25 d'agost es poden presentar les proposicions per a la INSTAL·LACIÓ D’UNA BARRA PER A LA NIT DE LES PAELLES EN LES FESTES MAJORS 2015. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

29-05-15 Publicada l'OBERTURA DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA BARRA PER A LA NIT DE LES PAELLES EN LES FESTES MAJORS 2015.. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

04-08-15 Publicat l'ANUNCI SOBRE CELEBRACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOLA INFANTIL, PER AL CURS 2015-2016.

04-06-15 Publicat l'ANUNCI SOBRE CELEBRACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN LA INVERSIÓ EN PARCS I JARDINS

04-06-15 Publicat l'ANUNCI SOBRE CELEBRACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOLA INFANTIL, PER AL CURS 2015-2016.

04-06-15 Publicat l'ANUNCI SOBRE CELEBRACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PROJECTORS LED.

02-06-15 Publicada la FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE MESURES CORRECTORES PER A RESOLDRE LA INUNDABILITAT DE LA ZONA SUD DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA (EXP. 008-0165/2014).

01-06-15 Publicat l'anunci de data i lloc d'obertura dels sobres A, proposició tecnicoeconòmica de la contractació del subministrament de projectors de tecnologia led

29-05-15 Publicada l'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN L'ARRENDAMENT, SENSE OPCIÓ DE COMPRA, DE L'EQUIPAMENT INFORMÀTIC DE LA UNITAT CENTRAL I EL SEU MANTENIMENT (EXP. 008-0021/2015).. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

14-05-15 Publicada la FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE L'OBRA REPARACIÓ EDIFICI CLAUSTRE I JARDÍ DE LES CENDRES. CEMENTERI MUNICIPAL (EXP. 008-0042/2014).. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

14-05-15 Publicada la FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE PLAGUES (EXP. 008-0167/2011).. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

05-05-15 Publicada l'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL PROJECTE DE MESURES CORRECTORES PER A INUNDABILITAT DE LA ZONA SUD. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

21-04-15 Publicat l'ANUNCI SOBRE OBERTURA DE LA PROPOSICIÓ ECONÒMICA DEL SUBMINISTRAMENT DE L'EQUIPAMENT INFORMÀTIC DE LA UNITAT CENTRAL. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

10-04-15 Publicada l'ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE PLAGUES (EXP. 008-0167/2011). Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

10-04-15 Publicada l'ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE L'OBRA REPARACIÓ EDIFICI CLAUSTRE I JARDÍ DE LES CENDRES. CEMENTERI MUNICIPAL (EXP. 008-0042/2014). Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

05-03-15 Publicada l'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS POSTALS. (EXP. 008-061/2012). Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

05-03-15 Publicat l'ANUNCI SOBRE DATA I LLOC D'OBERTURA DELS SOBRES A (OFERTA ECONÒMICA), DEL SERVEI CONTROL PLAGUES. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

12-02-15 Publicada la FORMALITZACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE DIVERSOS SISTEMES DE GESTIÓ PER AL PÀRQUING MUNICIPAL (EXP. 008-0136/2014). Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

12-02-15 Publicada la FORMALITZACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE DIVERSOS SISTEMES DE GESTIÓ PER AL PÀRQUING MUNICIPAL (EXP. 008-0136/2014). Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

10-02-15 Publicada l'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS POSTALS. (EXP. 008-061/2012). Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

10-02-15 Publicada la FORMALITZACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA. (EXP. 008-0141/2013).. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

09-02-15 Publicada l'ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA. (EXP. 008-0141/2013). Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

09-02-15 Publicada l'ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL CONTRACTE DEL SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A FAMÍLIES AMB MENORS EN SITUACIÓ DE RISC I MENORS AMB MESURES JURÍDIQUES DE PROTECCIÓ (SEAFI). EXP. 008-0168/2014. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

09-02-15 Publicada l'ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE DIVERSOS SISTEMES DE GESTIÓ PER AL PÀRQUING MUNICIPAL (EXP. 008-0136/2014). Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

05-12-14 Publicat l'ANUNCI SOBRE DATA I LLOC D'OBERTURA DELS SOBRES C (MILLORA), DEL SUBMINISTRAMENT DE DIVERSOS SISTEMES DE GESTIÓ PER AL PÀRQUING MUNICIPAL. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

27-11-14 Publicat l'ANUNCI SOBRE DATA I LLOC D'OBERTURA DELS SOBRES NUM. 3, OFERTA ECONÒMICA, DEL CONTRACTE DE SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A FAMÍLIES AMB MENORS EN SITUACIÓ DE RISC I MENORS AMB MESURES JURÍDIQUES DE PROTECCIÓ (SEAFI). Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

21-11-14 Publicada la FORMALITZACIO DEL CONTRACTE DE L'OBRA REHABILITACIÓ I ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PISCINA MUNICIPAL (PPOS 2014-15).. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

07-11-14 Publicada l'ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE L'OBRA REHABILITACIÓ I ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PISCINA MUNICIPAL (PPOS 2014-15) (EXP. 008-0188/2013). Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

24-10-14 Publicada la formalització del subministrament de carburant a l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

10-10-14 Publicada l'obertura del procediment obert per a l'adjudicació de la contractació dels serveis postals.

16-09-14 Publicada l'adjudicació, per procediment obert, de l'AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIÓ BARRA EN LA NIT DE LES PAELLES EN LES FESTES MAJORS 2014

05-09-14 Publicada l'adjudicació, per procediment obert, del subministrament de carburant a l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

25-07-14 Publicada l'obertura del procediment per a l'autorització de la instal·lació d'una barra en la nit de les paelles durant les festes majors.

11-07-14 Publicada la formalització del contracte del servei de salvament, socorrisme i abalisament en les platges de Tavernes de la Valldigna.

16-06-14 S'ha publicat l'adjudicació del contracte, per procediment obert, del servei de salvament, socorrisme i abalisament. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

04-06-14 Publicat l'anunci mitjançant el qual s’indica data i lloc d’obertura dels sobres A, oferta econòmica, del contracte del servei de salvament, socorrisme i abalisament de las platges de Tavernes de la Valldigna. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

21-05-14 Publicat el contracte de formalització del subministrament consistent en l'arrendament, sense opció de compra de dos vehicles (híbrids) per a la Policia Local i els seu manteniment. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

24-04-14 Demà, dimarts 29 d'abril de 2014, a les 16:30 hores en el saló de plens, reunió informativa sobre la licitació de les parades del Mercat Municipal.

24-04-14 Publicada l'obertura del procediment obert de l'adjudicació del servei de salvament, socorrisme i abalisament de les platges de Tavernes de la Valldigna. ÚLTIM DIA PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: 9 DE MAIG DE 2014.. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

24-04-14 Publicada l'adjudicació, per procediment obert, del subministrament consistent en l'arrendament, sense opció de compra, de dos vehicles (híbrids) per a la policia local i el seu manteniment. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

14-04-14 Publicada l'obertura del procediment d'adjudicació de la contractació de la concessió administrativa de parades del Mercat Municipal. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

07-03-14 Publicat el procediment d'adjudicació dels treballs de redacció del projecte d'execució de la nova estació depuradora d'aigües residuals d'este municipi. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

28-02-14 Publicada l'obertura del procediment d'adjudicació del contracte de subministrament de vehicles de la policia local. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

20-02-14 Publicada l'adjudicació de l'autorització de les instal·lacions esportives parcel·la EQ-1 del sector 12. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

20-02-14 Publicat l'adjudicació del contracte de lloguer per a instal·lar-hi les dependències de la Policia Local. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

19-02-14 Publicat l'edicte d'adjudicació dels treballs de redacció del projecte d'execució de la nova estació depuradora d'aigües residuals d'este municipi. Més informació en Serveis-Perfil del contractant-Licitacions

21-01-14 Ja teniu a la vostra disposició l'adjudicació i formalització del contracte del servei especialitzat d'atenció a families amb menors en situació de risc i menors amb mesures jurídiques de protecció (SEAFI). Més informació Serveis-perfil del contractant

20-11-13 Ja teniu a la vostra disposició l'anunci de formalització de l'adjudicació de l'obra de pavimentació de diversos carrers de la urbanització de La Sardina. Més informació Serveis-perfil del contractant

5-11-13 Ja teniu a la vostra disposició l'anunci de formalització del contracte de l'obra de reurbanització de la replaceta del Tio Julio - Carrer Calvari (PPOS 2013/504). Més informació Serveis-perfil del contractant

4-11-13 Publicada l'adjudicació de l'obra de pavimentació de diversos carrers de la urbanització de La Sardina. Més informació Serveis-perfil del contractant

16-10-13 Publicada l'adjudicació de l'obra de reurbanització de la replaceta del tio Julio- Carrer Calvari. Més informació Serveis-perfil del contractant

08-10-13 Publicada la formalització del contracte de subministrament de carburant a l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Més informació Serveis-perfil del contractant

02-10-13 Obertura procediment per al lloguer d'un local per a instal·lar-hi les dependències de la Policia Local. Últim dia de presentació de proposicions el 22 d'octubre. Més informació Serveis-perfil del contractant

23-7-13 Hui últim dia presentació proposicions per a l'autorització de les instal·lacions esportives de la parcel·la municipal EQ-1 del sector 12. Més informació Serveis-perfil del contractant

22-7-13 Demà últim dia presentació proposicions per a l'autorització de les instal·lacions esportives de la parcel·la municipal EQ-1 del sector 12. Més informació Serveis-perfil del contractant

3-7-13 Últim dia presentació proposicions per a la instal·lació d'una barra en la nit de les paelles durant les Festes Majors 2013

1-7-13 Fins dimecres 3, està obert el procediment d'adjudicació de la instal·lació d'una barra en la nit de les paelles durant les festes majors.

28-6-13 Formalització contracte subministrament dos postes sanitàries

28-6-13 Formalització contracte subministrament consistent en l'arrendament, sense opció de compra, de dos vehicles per a la policia local i el seu manteniment.

19-06-2013 Corregida una errada en el plec d'administratives del procediment d'adjudicació instal·lació d'una barra en la nit de les paelles durant les festes majors.

18-06-2013 Obertura procediment autorització instal·lacions esportives parcel·la EQ-1 del sector 12.

18-06-2013 Obertura procediment adjudicació instal·lació d'una barra en la nit de les paelles durant les festes majors.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal