Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Patrimoni

18-11-16 OBERTURA DE PRESENTACIÓ DE PRESENTACIÓ DE PLIQUES PER A L'APROFITAMENT DE PASTURES EN LA FOREST PÚBLICA.

Termini: fins que acabe el termini (el dia 5/01/2017) En el DOGV de data 18/11/2016 es va publicar la convocatòria de la Generalitat Valenciana per a l'alienació dels aprofitaments de pastura de la forest pública núm. 132 denominada "les Creus-l'Ombria". El termini per a presentar les pliques d'acord amb la convocatòria acaba el dia 2 de desembre de 2016. En cas de no presentar cap proposició es convocarà automàticament altra subhasta. Per a participar en esta segona subhasta, si quedara deserta la primera, el termini per a presentar les pliques acabaria el dia 20 de desembre de 2016. Ací teniu els accessos per a la convocatòria de la Generalitat Valenciana, el plec economicofinancer de l'Ajuntament i els annexos necessaris per a presentar les pliques.
pdfPlec, pdfAnnex I i pdfAnnex II

19-04-16 CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PÚBLICA SOBRE LA CONTRACTACIÓ DE L'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIAL.

11-04-16 CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PÚBLICA SOBRE EL PLA D'APROFITAMENTS FORESTALS SECUNDARIS.

07-03-16 CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PÚBLICA PER A LA CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC UBICAT EN EL CARRER CALVARI, PLAÇA DEL TIO JULIO.

02-02-2016 Nova informació sobre el patrimoni municipal.

12-05-2014 Publicat l'ANUNCI SOBRE INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE LA CESSIÓ GRATUÏTA DE PART DELS ANTICS HABITATGES DELS PROFESSORS DELS COL·LEGIS MAGRANER I SANT MIQUEL A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT.

11-11-2014 Publicada l'exposició al públic de la desafectació edifici guarderia Víctor Calatayud. Més informació en Ajuntament/ Corporació i govern / Normativa local, resolucions judicials i publicacions / Actuacions municipals en fase d’exposició pública/Altres actuacions municipals

06-02-2014 Actualitzat el document de sol·licitud d'alta de gual. Més informació en Tràmits-Patrimoni

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal