Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Pagaments

15-02-17  Publicat el calendari fiscal per a l'any 2017.

25-10-2016 EDICTE DE L’AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA SOBRE ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MODIFICACIÓ DE LES SEGÜENTS ORDENANCES FISCALS NÚMEROS 2, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES; 5, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA I 27, GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS MUNICIPALS I LA RESTA D’INGRESSOS PÚBLICS

05-10-2016 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

02-08-2016 EDICTE DE L’AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA SOBRE ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

21-04-16 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’APARCAMENT DE VEHICLES EN EL PÀRQUING SUBTERRANI MUNICIPAL DEL PASSEIG PAÍS VALENCIÀ.

21-10-15 El termini per a demanar el pla de pagament és de l'1 d'octubre fins al 30 de novembre

31-08-15 Dimecres, 2 de setembre, és farà el càrrec al banc de la domiciliació de l'IBI URBANA 2015 (i 3r fraccionament especial de pagament)

31-08-15 Dilluns, 7 de setembre, és l'ultim dia del període voluntari de pagament de l'IBI URBANA 2015 (contribució)

 19-01-15 Actualitzades les ordenances fiscals núm. 5 "Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana" i núm. 27 "Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals i la resta d'ingressos públics."

 19-01-15 Publicada la nova Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals i la resta d'ingressos públics. Més informació en Tràmits-Ordenances fiscals o Serveis-Pagaments

 14-01-15  En la pàgina d'inici podeu trobar un nou botó que porta al calendari fiscal. Més informació en Serveis-Pagaments

28-10-14 En tràmit d'exposició pública fins al 31-12 la modificació de l'Ordenança Fiscal General

30-09-14 Dia 1/10/2014, es passarà el cobrament dels rebuts domiciliats corresponents al 3r fraccionament de l'IBI 2014

23-07-14 Des del 23-07 fins al 8-10 estarà obert el termini per al pagament de l'IBI urbana i de Característiques Especials

08-07-14 Hui, 8 de juliol, 2ª fracció del sistema especial de pagament Impost sobre Béns Immobles Urbans (IBI). Més informació en Serveis->Pagaments

07-07-14 Demà, 8 de juliol, 2ª fracció del sistema especial de pagament Impost sobre Béns Immobles Urbans (IBI). Més informació en Serveis->Pagaments

20-06-14 Actualitzada l'ordenança de guals. Més informació en Ajuntament- Corporació i govern- Normativa municipal i publicacions o Tràmits-Ordenances fiscals

13-06-14 Actualitzat els models de sol·licitud d'ingrés indegut. Més informació en Tràmits-Pagaments

06-06-14 Obert fins al 31 de juliol el període de pagament de la taxa de tractament i valoració de residus urbans (reciclatge) del consorci Ribera-Valldigna. El càrrec als domiciliats serà en dos terminis: 1 de juliol i 1 d'agost

06-06-14 Incorporats nous documents al tràmit de sol·licitud de beneficis fiscals en l’Impost sobre Béns Immobles. bonificacions i exempcions. Més informació en Tràmits-Pagaments

19-05-14 Incorporada l'ordenança fiscal de la taxa de clavegueram, que, per error, no havíem incorporat a la web. Demanem disculpes. Més informació en Ajuntament-Corporació i govern-Normativa municipal i publicacions-Ordenances fiscals o Tràmits-Ordenances fiscals

30-04-14 Actualitzada l'ordenança fiscal del pàrquing, que passa a ser una taxa i que, per equivocació, seguia estant la versió antiga. Més informació en Ajuntament-Corporació i govern-Normativa municipal i publicacions-Ordenances fiscals o Tràmits-Pàrquing

Incorporada l'ordenança fiscal de la taxa pel servei de retirada de vehicles de la via pública i custòdia subsegüent, que per error no havíem incorporat a la web. Demanem disculpes. Més informació en Ajuntament-Corporació i govern-Normativa municipal i publicacions-Ordenances fiscals o Tràmits-Ordenances fiscals

 23-01-14 En la pàgina d'inici podeu trobar un nou botó que porta al calendari fiscal 2014. Més informació en Serveis-Pagaments

 13-01-14 Vos recordem que ja podeu consultar el calendari de pagaments per a l'any 2014. Més informació en Serveis-Pagaments

 12-12-13 Incorporat un nou tràmit d'inspecció tributària dintre de l'apartat de Pagaments. Sol·licituds respecte a la campanya revisió tributària de guals 2013-2014. Més informació en Tràmits-Pagaments

 10-10-13 Vos recordem que hui, a tots els que ho teniu domiciliat, vos giraran pel banc la 3ª fracció de l'impost sobre béns immobles urbans, IBI, i als que no ho tenen fraccionat també se'ls girarà l'IBI. Més informació en Serveis-Pagaments

 10-10-13 Vos recordem que demà, divendres 11, s'acaba el període voluntari de pagament de l'IBI i l'IBI de característiques especials. Més informació en Serveis-Pagaments

 22-7-13 Hui, data inici voluntària: Impost sobre béns immobles urbans. Més informació en Serveis-Pagaments

 07-10-13 Vos recordem que el pròxim dijous 10 d'octubre, a tots els que ho teniu domiciliat, vos giraran pel banc la 3ª fracció de l'impost sobre béns immobles urbans, IBI, i als que no ho tenen fraccionat també se'ls girarà l'IBI. Més informació en Serveis-Pagaments

 22-7-13 Vos recordem que el pròxim divendres 11 s'acaba el període voluntari de pagament de l'IBI i l'IBI de característiques especials. Més informació en Serveis-Pagaments

 22-7-13 Hui, data inici voluntària: Impost sobre béns immobles urbans. Més informació en Serveis-Pagaments

 22-7-13 Hui, data inici voluntària: Impost béns immobles de característiques especials. Més informació en Serveis-Pagaments

 8-7-13 Hui, 2ª fracció del sistema especial de pagament Impost sobre Béns Immobles Urbans (IBI). Més informació en Serveis->Pagaments

 4-7-13 Dilluns 8, 2ª fracció del sistema especial de pagament Impost sobre Béns Immobles Urbans (IBI). Més informació en Serveis->Pagaments

21-6-13 Hui data fi voluntària: Taxa pel Servei de Recollida de Residus Sòlids Urbans (FEM)

21-6-13 Hui data fi voluntària: Taxa utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic amb caixers automàtics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal