Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Llicències obertura activitats

10-10-2016 Edicte llicència subministrament de carburants en carretera CV-50 nº 3 (rotonda les oliveres), i llicència d'obres.

23-06-2016 Edicte llicència ambiental activitat d'extracció d'àrids en parcel·la 15, polígon 29 (pedrera).

20-06-2016 Edicte llicència ambiental activitat de subministrament de carburants en CV-50 (rotonda de les oliveres).

26-05-2016 Anunci sobre aprovació definitiva modificació puntual n. 1 Ordenança ocupació de domini públic municipal mitjançant taules, cadires i altres elements auxiliars.

25-05-2016 ANUNCI SOBRE DISPONIBILITAT LOT NÚM. 8 DELS SERVEIS DE TEMPORADA PLATJA 2016.

11-05-2016 ANUNCI SOBRE DISPONIBILITAT LOT NÚM. 8 DELS SERVEIS DE TEMPORADA PLATJA 2016.

21-04-2016 Edicte Llicència Ambiental activitat confecció roba de vestir, c/ Costera,12-DR.

02-12-2014 Actualitzat el model de sol·licitud de comunicació d'activitats innòcues. Més informació en Tràmits / Llicències obertura activitats o Tràmits / Tot els documents

02-12-2014 Actualitzats diversos documents i publicats de nous en l'apartat de llicències d'obertura d'activitats. Més informació en Tràmits / Llicències obertura activitats o Tràmits / Tot els documents

06-06-2014 Publicats els adjudicataris per concessió directa dels serveis temporada platja a data 20/06/14

06-06-2014 Publicada la llista d'adjudicataris dels serveis temporada platja a data 05/06/14

09-05-2014 Incorporat un nou document en l'apartat de Llicències d'Activitats. Es tracta de la sol·licitud de llicència ambiental. Més informació en Tràmits-Llicències d'activitats

09-05-2014 Incorporat un nou document en l'apartat de llicències d'activitats. Es tracta de la sol·licitud d'ocupació de la via pública amb taules i cadires. Més informació en Tràmits-Llicències d'activitats

10-02-2014 Incorporat un nou document en l'apartat de llicències d'activitats. Es tracta de la sol·licitud de certificat de comunicació ambiental. Més informació en Tràmits-Llicències d'activitats

10-02-2014 Incorporat un nou document en l'apartat de llicències d'activitats. Es tracta de la sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística. Més informació en Tràmits-Llicències d'activitats

15-01-2014 Incorporat un nou document en l'apartat de llicències d'activitats. Es tracta de la comunicació de transmissió de titularitat d'activitat ambiental. Més informació en Tràmits-Llicències d'activitats

 

 

 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal