Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Reconeixements i premis a l'Ajuntament i a la Ciutat

2002

Premi Diputació de València 2002 (tercera edició) en la categoria Millor Gestió Municipal al Pla estratègic d’ordenació dels recursos humans de Tavernes de la Valldigna, de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, elaborat pels Srs. Enrique Selfa Vercher (Departament de Noves Tecnologies), Valentín Vercher Manclús (Activitat de Recursos Humans) i César Herrero Pombo (secretari general).

 

 

2011

Reconeixement Especial a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, atorgat el 8 de febrer de 2011 a Madrid, per unanimitat del jurat de la VI edició dels Premis a les Millors Pràctiques de les Administracions Públiques en Protecció de Dades, convocats per l’Agència de Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid, al projecte redactat pel cap de l’Activitat de Règim Interior, Modernització i Protecció de Dades, Sr. Javier Brines Almiñana, titulat "El projecte de gestió integral de protecció de dades personals de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna (València): una experiència pràctica en el compliment i divulgació de la protecció de dades”.

 

2012

L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna va rebre un accèssit dins de l’edició dels premis CONAMA 2012, “Sostenibilitat de xicotetsi mitjans municipis” en la modalitat entre 5.000 i 30.000 habitants. Estos premis pretenen donar visibilitata aquells projectes d’àmbit local que puguen servir d’exemple a altres localitats de l’Estat espanyol i reconèixer de forma pública el treball dels municipis o entitats locals que contribuïsquen a avançar cap a un futur model de desenvolupament sostenible.

 

2015

El 30 de juliol de 2015 la secretària autonòmica de Transparència, Zulima Pérez, va atorgar el premi que certificava com a “Tercer Ajuntament més transparent de la Comunitat Valenciana (municipis de més de 15000 habitants)”.

Esta acreditació deriva de l’estudi realitzat per l’Associació Transparència Pública en col·laboració amb investigadors de Gobernantia a través del resultat obtingut mitjançant la utilització de l’índex DAM (DYNTRA -Dynamic Transparency Index- ajuntaments i municipis) que internacionalment és dels més exigents pel que fa al mesurament de la transparència pública, ja que inclou en els 143 indicadors que el composen, els 80 ítems de l’índex ITA publicat per Transparència Internacional, complementats amb 63 nous indicadors, algun inclosos en altres estudis rellevants com el mapa Infoparticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona.


El portal municipal (web municipal) va ser aprovat per la Regidoria d’Administració en 2014 i respon al disseny i estructura de continguts proposats en 2013 per l’Activitat de Règim Interior, Modernització i Protecció de Dades de l’Ajuntament. La proposta recollia les línies bàsiques dels continguts que hauria d’allotjar el portal en procés de configuració. En este disseny s’hi incorporava un apartat específic destinat a la transparència municipal inspirat en els índexs de transparència que determina i publica Transparència Internacional Espanya. Més avant la web s’ha adaptat també a les exigències de la legislació estatal i autonòmica.

 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal