Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Informació econòmica, comptable i pressupostària

Exposició pública pressupost

Al•legacions al pressupost

Resum pressupost

Bases d'execució del pressupost

Modificacions pressupostàries

Estat d’execució del pressupost

Compte General

Superàvit (o dèficit) per habitant

Autonomia fiscal

Ingressos i despeses municipals

Deutes municipals

Informes d'objecció emesos per la Intervenció General de l'Ajuntament

Informes sobre compliment dels terminis per al pagament de les obligacions

Compliment objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Informació proveïdors. Consulta factures

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal