Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Publicitat activa d’informació econòmica, pressupostària i estadística

Informació sobre el patrimoni 

Informació economicofinancera

Informació sobre contractes

Informació sobre convenis subscrits i subvencions atorgades i rebudes

Informació sobre autorització de compatibilitat als empleats públics

Informació sobre declaracions de béns i activitats dels representants locals

Informació sobre retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de l’entitat

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal