Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Retribucions regidors/personal eventual

Retribucions brutes regidors amb dedicació

Retribucions brutes personal eventual

Quanties per assistència a òrgans col·legiats municipals

Dotació econòmica assignada a cada grup municipal

Registre activitats i béns patrimonials regidors

 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal