Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Patrimoni municipal

Les dades que apareixen en els següents enllaços són els que existeixen en l’inventari municipal. L'última rectificació aprovada de l’inventari correspon a l’any 2014 (sessió del Ple de data 21 de desembre de 2015).

Resum de l’Inventari de Béns i Drets

Béns immobles

Relació d’edificis municipals i dels que estan en règim d’arrendament

Drets reals

Vehicles oficials

Béns i drets reversibles

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal