Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem
L'Alcalde contesta
 1. Tot i que l’Alcalde s’esforça a contestar totes les preguntes dins d’un marge de temps prudencial, us aconsellem que, si necessiteu una resposta immediata o urgent, us adreceu telefònicament al Gabinet d’Alcaldia (96-282 40 16) o a la dependència municipal que du l’assumpte.
  Si no sabeu quina és, demaneu a Informació (96-2824015) que us hi posen en contacte.


 2. Nom i cognoms(*)
  Necessitem saber el vostre nom i cognoms
  Introduïu el vostre nom i cognoms
 3. Adreça(*)
  Entrada no vàlida
  Adreça actual on viviu
 4. Document d'identitat(*)
  NIF no vàlid o incomplet
  Introduïu el vostre document d'identitat (NIF, CIF, etc.) amb 8 números seguit de la lletra i sense espais
 5. Email(*)
  Per favor introduïu un correu vàlid.
 6. Telèfon de contacte(*)
  Telèfon no vàlid
  Telèfon de contacte; mòbil o fix
 7. Tema(*)
  Per favor, introduïu el tema del vostre missatge.
  Introduïu el tema a tractar
 8. Contingut(*)
  Per favor indique'ns el contingut del vostre missatge.
  Introduïu el contingut del tema a tractar
 9. Adjunt
  Adjunt no vàlid


  Podeu enviar-nos una foto, imatge o croquis per complementar el vostre escrit. El vostre enviament serà menor de 500Kb i sols s'accepten els formats JPG, GIF, PNG o PDF. SI voleu enviar documents amb un volum major, ho podeu fer a alcaldia@tavernes.org fent referència a este formulari

 10. Captcha (Antispam)(*)
  Entrada no vàlida. Intenteu-ho de nou
  Introduïu les dues paraules que veieu a la imatge per a validar el formulari


 11.   


 12. En compliment de l'article 5 de la Llei 15/19999, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de les dades, us advertim que les dades de caràcter personal que puguen constar en esta notificació s’inclouran en el fitxer de nom "Llibreta d’adreces” creat per Resolució de l’Alcaldia de 4 d’abril de 2008 (BOP de València 87 de 12-04-2008) per la qual es creen i modifiquen fitxers de dades de caràcter personal existents en esta Administració.


  La finalitat del fitxer és gestionar la ferramenta de la web “L’alcalde contesta”. Les vostres dades personals no seran cedides a tercers, llevat que les sol·licite el defensor del poble o els jutges o tribunals competents.


  Teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar-les o, si escau, cancel·lar-les davant esta Alcaldia, que és la responsable del fitxer. També teniu dret a oposar-vos als tractaments de dades que no us semblen adequats, sempre que no siguen obligats o estiguen permesos per una llei.


Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal